BLASK 2010

Zapraszamy wszystkich wędrowników i instruktorów na tegoroczny BLASK. Na zgłoszenia czekamy jeszcze tylko do końca maja

 

Tegoroczna akcja odbędzie się w dniach 27 VII - 11 VIII 2010 r., w bazie harcerskiej w Borkach.

Bazy, w których odbędą się kolejne akcje szkoleniowe:
BLASK 2011 - baza harcerska hufca Sokółka
BLASK 2012 - baza harcerska hufca Bielsk Podlaski

Planowane formy:
- kurs drużynowych: zuchowych, harcerskich, starszoharcerskich, wędrowniczych (termin: 27 VII - 11 VIII, koszt: 500 zł, wymagania: 16 lat, złożone przyrzeczenie harcerskie)
- warsztaty metodyczne: zuchowe, harcerskie, starszoharcerskie, wędrownicze (termin: 4 - 6 VIII, koszt: 55 zł, wymagania: zuchowe - 13 lat, harcerskie - 14 lat, starszoharcerskie - 15 lat, wędrownicze - 16 lat)
- kurs kadry kształcącej (termin: 27 VII - 3 VIII, koszt: 250 zł, wymagania: minimum otwarta próba phm.)
- kurs namiestnikowski (termin: 27 VII - 3 VIII, koszt: 250 zł, wymagania: stopień pwd.)
- warsztaty "Mała kadra" - dla kadry i komendantów kursów zastępowych (termin: 6 - 8 VIII, koszt: 55 zł, wymagania: minimum otwarta próba pwd.)

Zgłoszenia
Na zgłoszenia (ankieta + karta uczestnika obozu) czekamy do 31 maja 2010 r. na adres blask2006@o2.pl lub na adres Chorągwi Białostockiej (Białystok, ul. Pałacowa 3/1). Wpłaty na konto chorągwi należy dokonać do 14 czerwca 2010 r.


Zespół Kadry KształcącejPliki do ściągnięcia:

Patrz także: