Skład osobowy Referatu Starszyzny Harcerskiej i Seniorów

1. hm. Irena Pawletko – IKSHiS Białystok
2. hm. Jerzy Sawicki – HKS Łomża
3. hm. Irena Krzywicka – HKS Suwałki
4. hm. Henryka Wiśniewska - IKSHiS Białystok
5. hm. Marek Jakubowski - IKSHiS Białystok
6. hm. Zdzisław Tabor - IKSHiS Białystok
7. hm. Zbigniew Stachowicz - IKSHiS Białystok
8. hm. Zbigniew Pogorzelski - IKSHiS Białystok

hm. Irena PawletkoPatrz także: