Wybór władz ZHP

XXXIII Zjazd ZHP, który odbył się w dniach 1 - 4.12.2005 w Warszawie wybrał nowe władze ZHP.

 

Nowym Naczelnikiem ZHP została hm. Teresa Hernik.
W głosowaniu wzięło udział 204 delegatów. Na hm. Dorotę Całkę oddano 44 głosy, na hm. Teresę Hernik oddano 109 głosów, na hm. Rafała Klepacza 51 głosów.

Druhna Teresa Hernik jest instruktorką ZHP od 33 lat, ma lat 49, jest mężatką, ma dwójkę dorosłych dzieci również instruktorów harcerskich. Jest magistrem inżynierem, skończyła także podyplomowe studium pedagogiczne oraz studium podyplomowe zarządzania jednostkami pomocy społecznej. W Związku Harcerstwa Polskiego pełniła służbę jako drużynowa, szczepowa, komendantka Hufca Białystok (1987–1988) i Chorągwi Białosotckiej (1990–1999), a od roku 2000 jako zastępczyni Naczelnika ZHP.

Nowym Przewodniczącym ZHP został hm. Andrzej Borodzik.
Był jedynym kandydatem na tę funkcję. Otrzymał 135 ze 185 prawidłowo oddanych głosów.

Harcmistrz Andrzej Borodzik ma 75 lat - urodził się w 1930 r. Jest w ZHP od 1942 r. Był drużynowym w otwockich "Zawiszakach", drużynowym Warszawskiej Dziesiątej Lotniczej Drużyny Harcerskiej w Pułtusku, członkiem komendy pułtuskiego hufca, następnie jego komendantem, potem komendantem hufca Warszawa Centralna. W 1958 zdobył stopień harcmistrza.
Od 1959 był wiceprzewodniczącym stołecznej Rady Przyjaciół Harcerstwa.
W latach dziewięćdziesiątych był kierownikiem wydziału historii GK, a od 2001 jest dyrektorem Muzeum Harcerstwa.
Jest współorganizatorem Ruchu Seniorackiego i Krajowej Rady Kręgu Seniorów i Starszyzny.
Chemik z zawodu, całe życie pracował przy produkcji antybiotyków, pełnił funkcje kierownicze przy budowie fabryk lekarstw.
Jest żonaty od 53 lat, swoją żonę poznał w harcerstwie w 1945 roku.

Harcmistrz Andrzej Borodzik ma 75 lat - urodził się w 1930 r. Jest w ZHP od 1942 r.
Był drużynowym w otwockich "Zawiszakach", drużynowym Warszawskiej Dziesiątej Lotniczej Drużyny Harcerskiej w Pułtusku, członkiem komendy pułtuskiego hufca, następnie jego komendantem, potem komendantem hufca Warszawa Centralna.
W 1958 zdobył stopień harcmistrza.
Od 1959 był wiceprzewodniczącym stołecznej Rady Przyjaciół Harcerstwa.

W latach dziewięćdziesiątych był kierownikiem wydziału historii GK, a od 2001 jest dyrektorem Muzeum Harcerstwa.
Jest współorganizatorem Ruchu Seniorackiego i Krajowej Rady Kręgu Seniorów i Starszyzny.
Chemik z zawodu, całe życie pracował przy produkcji antybiotyków, pełnił funkcje kierownicze przy budowie fabryk lekarstw.
Jest żonaty od 53 lat, swoją żonę poznał w harcerstwie w 1945 roku.


Nowo powołanym władzom życzymy samych sukcesów, wytrwałości oraz owocnej pracy.Patrz także: