Młodzi wyborcy

W niedzielę 06.11 odbyły się warsztaty w ramach projektu "Młodzi Wyborcy".

 

Program Młodzi wyborcy przeznaczony jest dla wędrowników i instruktorów w wieku wędrowniczym i ma na celu przyswojenie zasad demokratycznych w codziennum życiu.

Podczas spotkania 25 wędrowników rozmawiało na temat demokracji oraz instrumentów demokratycznych w drużynach.

Dyskutowano na temat problemów wędrowników w hufcu i choragwi, zapoznawano się z precedurami wyborczymi w ZHP, w końcu wybrano 4 przedstawicieli, którzy pojadą na XXXIII Zjazd ZHP w roli obserwatorów.

Miło nam donieść, że wędrownicy wybrali nastepujące osoby:
- pwd. Katarzyna Ostrowska (13 BDW)
- pwd. Cezary Suchowolec (68 BDH)
- pwd. Joanna Bobrowska (70 ChDH)
- pwd. Małgorzata Lenkiewicz (169 BDW)

Spotkanie zorganizowali i poprowadzili instruktorzy Referatu Wędrowniczego Chorągwi Białostockiej.Patrz także: