Warsztaty doskonalące dla KSI

W dniach 18-11-2005 - 20-11-2005 odbędą się w CSI Warsztaty doskonalące dla komisji Stopni Instruktorskich.

 

Termin zgłoszeń: 28.10.2005
Miejsce: CSI ZHP w Perkozie
Odpłatność: 22 PL (płatne na miejscu)
Zgłoszenia należy kierować, zgodnie z zasadami udziału w formie kształcenia
w CSI ZHP, na adres:
Centralna Szkoła Instruktorska ZHP ul. Konopnickiej 6 00-491Warszawa
tel. (22) 33 90 720, faks (22) 33 90 606, e-mail: csi@zhp.pl
Wszelkie informacje oraz ANKIETY APLIKACYJNE są dostępne na stronie www.csi.zhp.pl

Uczestnicy warsztatów powinni przywieźć ze sobą najlepszą, najciekawszą próbę realizowaną w ich KSI.

W programie:
- Kominek
- Wypracowanie narzędzi usprawniających realizację zadań KSI
- komunikacja - jej znaczenie dla prawidłowej pracy KSI, czyli jak mówić, żeby nas słuchano i jak słuchać, żeby do nas mówiono. Rozwój umiejętności przydatnych przy prowadzeniu rozmów z kandydatami otwierającymi i zamykającymi próby w KSI.
- Konferencja harcmistrzowska jako jeden ze sposobów uroczystego zakończenia realizacji prób.Patrz także: