Seminarium Kadry Kształcącej

W dniach 18-11-2005 - 20-11-2005 odbędzie się w CSI Seminarium Kadry Kształcącej.

 

Termin zgłoszeń: 28.10.2005
Miejsce: CSI ZHP w Perkozie
Odpłatność: 22 PL (płatne na miejscu)
Zgłoszenia należy kierować, zgodnie z zasadami udziału w formie kształcenia w CSI ZHP, na adres:
Centralna Szkoła Instruktorska ZHP ul. Konopnickiej 6 00-491Warszawa tel. (22) 33 90 720, faks (22) 33 90 606, e-mail: csi@zhp.pl

Wszelkie informacje oraz ANKIETY APLIKACYJNE są dostępne na stronie www.csi.zhp.pl


Praca na seminarium będzie odbywała się w dwóch grupach:
- grupa I. Doskonalenie pracy hufcowych zespołów kształcenia
- grupa II. Praca z dorosłymi
Przy wysyłaniu ankiety aplikacyjnej należy określić grupę, na którą kierowane jest zgłoszenie.

Treści poszczególnych grup:
grupa I. Doskonalenie pracy hufcowych zespołów kształcenia:
- Rozwój kadry w organizacji. Jakie dzisiaj stawia przed nami wyzwania opis funkcji?
- W jaki sposób uczyć TEORII na zajęciach?
- praca w 2 grupach (wybór grup na miejscu) - W jaki sposób radzić sobie z dominującymi osobowościami w grupie- Praca z uczestnikami kursu po kursie
- Wspieranie kadry kształcącej, Kierunki, w których trzeba wesprzeć kadrę kształcącą w realizacji standardów

grupa II. Praca z dorosłymi:
- Rozwój człowieka dorosłego w organizacji. Opracowanie dróg rozwoju kadry dorosłej.
- Jak uczyć dorosłych wiedzy i umiejętności?
- Aktywizowanie osób dorosłych do uczestnictwa w kształceniu. Jak spowodować, aby dorosły chciał się doskonalić?
- Kursy drużynowych dla dorosłych - jaka wiedzę, jakie umiejętności, w jaki sposób? Wypracowanie standardu.Patrz także: