Sprawozdanie z HAL 2005

W roku 2005 na terenie Białostockiej Chorągwi ZHP zorganizowanych zostało ogółem 74 placówek letniego wypoczynku (27 obozów, 1 półkolonie, 9 wycieczek, 9 imprez jednodniowych oraz 28 biwaków) oraz 2 zastępy NAL.

 

W przedsięwzięciach tych uczestniczyło ogółem 2251 dzieci i młodzieży oraz kadry. W porównaniu z rokiem poprzednim ogólna ilość placówek wzrosła o 31, zaś ilość uczestników o 186 osób.

W ramach przygotowań do HAL’2005:
Przeprowadzono szkolenie komendantów oraz księgowych placówek wypoczynku letniego w KCH ZHP, odbyło się również spotkanie z funkcjonariuszami policji z wydziału prewencji i Państwowej Inspekcji Pracy z zakresu bezpieczeństwa poruszania się po drogach i bezpieczeństwa w miejscu pracy.
Wydrukowano i rozkolportowano w komendach hufców oraz wśród komendantów placówek akty prawne, instrukcje i regulaminy dotyczące organizacji Akcji Letniej.
Przygotowano dla komendantów placówek płytę CD z aktami prawnymi oraz przydatnymi drukami, materiałami podczas placówek HAL.


Transport uczestników na obozy przebiegał sprawnie, stan techniczny autobusów był sprawdzany przez policję.

PROGRAM

Kadra tegorocznych obozów wykazała się kreatywnym podejściem w twórczym wdrażaniu harcerskiej metody wychowawczej i wplataniu jej w zajęcia obozowe. Programy zawierały zarówno sprawdzone i wartościowe elementy jak i przedsięwzięcia całkowicie nowatorskie zachęcające swą atrakcyjnością.
W Borkach na I turnusie dzieci poznały tajemniczy i magiczny świat książki. Turnus ten odbywał się pod hasłem „Przyjaciel Książki”. Baza harcerska zamieniła się na kilkanaście dni w bajkowy świat. Na obozie uczestnicy mieli okazję obejrzeć pokazy filmów na podstawie książek, jak również mieli szansę sami przedstawiać Baśnie Andersena. Podczas obozu można było zdobyć sprawności takie jak sprawne ręce, pomocnej dłoni, starszej siostry/brata. Każdy także zdobył sprawność przyjaciela książki. Obozy doskonale skomponowały elementy sportowej rywalizacji i harcerskiego ducha. Wśród celów II-ego turnusu w Borkach znalazły się: podnoszenie sprawności fizycznej poprzez rozwijanie zainteresowań, wiedzę o zdrowiu oraz dbania o kondycję fizyczną i higienę osobistą. Szczególną uwagę poświęcono na wdrożenie młodego człowieka w tok czynności, jakie należy wykonywać w celu sprawnego funkcjonowania obozu, a przydatnych także w codziennym życiu. Dzieci uczyły się samodzielności i odpowiedzialności. Codziennie sprzątały, utrzymywały czystość na bazie, pomagały w przygotowaniu stołówki do posiłków. Program urozmaicony był wspólną rywalizacją, zabawami, ogniskami i festiwalami. Ciekawym elementem programu obozu była wizyta Straży Pożarnej oraz Policji, które przygotowały ciekawą prezentację swej pracy. Podczas spotkania zorganizowane były pokazy, pogadanki, gry i zabawy na temat bezpieczeństwa. Stanowiły one nieoceniony element wychowawczy, niedający się powtórzyć w innych, nieobozowych okolicznościach.
III turnus w Stańczykach również odwiedziła Straż Pożarna oraz Straż Graniczna, które na wstępie opowiedziały, czym się zajmują, następnie pokazały swój sprzęt, który wykorzystują w pracy. Każdy mógł przymierzyć mundur i odbyć przejażdżkę wozem strażackim. Podczas trwania obozu odbyła się dwudniowa wędrówka drużyn, gdzie bacznie obserwowano piękno mazurskich terenów. Wędrówka ta przyczyniła się do lepszej integracji uczestników obozów. Każdy dzień obozu miał swoje hasło np. mityczny, sportowy, medyczny, harcerski i pod tym kątem organizowane były zajęcia.
Jednym z elementów programu obozów w Stańczykach (turnus II) było przybliżenie uczestnikom kultury i obyczajów epoki średniowiecza. Uczestnicy brali udział w różnorodnych pod względem formy zajęciach. Organizowano m. in. turniej rycerski, walkę o damę serca, zajęcia sportowe (w tym olimpiada sportów dziwnych, mecze piłki nożnej i siatkowej), oraz technik harcerskich obejmujące zagadnienia takie jak szyfry, terenoznawstwo, pionierkę obozową, samarytankę a nawet kurs języka migowego.
Wiele atrakcji przygotowały również obozy w Woszczelach -gdzie atrakcją (I turnus) było wykorzystanie w pracy obozu projektora multimedialnego i odwiedziny Bractwa Rycerskiego. Na II turnusie harcerze przygotowywali się do pełnienia funkcji zastępowych w drużynie. Uczestnicy szkolili się z zakresu planowania pracy, pionierki, samarytanki, terenoznawstwa, samodzielnie prowadzili zajęcia. W Opartowie - zorganizowano IV Rajd „Nasze Korzenie”, festiwal pieśni religijnej i harcerskiej, szkołę śpiewu, wykonywano witraże na szkle (turnus II). W trakcie II turnusu zorganizowanego przez Duszpasterstwo Harcerek i Harcerzy poznawało tradycje kultury i tradycji poszczególnych krajów świata, przybliżano tradycje narodowych kultur. Realizacja programu stała na wysokim poziomie, co może potwierdzić raport z wizytacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku. W Doktorcach – uczestnicy obozu brali udział w różnorodnych grach i zabawach, takich jak: „Z misją w krainie ekologii”, gra patrolowa „Tropem leśnych stworów”, gra terenowa „To co harcerz wiedzieć powinien”- bieg harcerski, „uratuj księżniczkę z wysokiej wieży” gra z fabułą.
Warte uwagi są przeprowadzone harcerskie szkolenia m. in. z historii skautingu w formie warsztatów, terenoznawstwa – pokazy budowania ognisk, kuchni polowych, nauka poprzez zabawę znaków patrolowych, które odbyły się na obozie harcerskim w Rogowie. Nie zabrakło również wspólnych zabaw (szukanie skarbu, sejmiki, wielkie rodeo) i gier sportowych. Podczas trwania turnusu odbył się liczne wędrówki piesze po okolicach Rogowa, wycieczki autokarowe do Kołobrzegu, Kamienia Pomorskiego i Międzyzdroji ukazały uczestnikom piękno Polskiej przyrody i zabytków. Wieczorami odbywały się obrzędowe ogniska. Na obozie zdobyto wiele sprawności harcerskich (Milczek, Kuchcik, Trzy Pióra, Starszy Brat/Siostra.) Podsumowaniem obozu był bieg harcerski i omnibus, podczas którego harcerze mogli wykazać się zdobytą wiedzą i umiejętnościami.
Kolejnym obozem gdzie dominowała turystyka i przede wszystkim poznawanie flory i fauny jest obóz wędrowny w Bieszczadach Smerek, gdzie uczestnicy wędrowali po górach. Młodzież miała przyjemność poznać piękno i charakter Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Odwiedzali prawie wszystkie znane turystyczne szlaki i słynne szczyty w Bieszczadach m. in. Połoninę Wietlińską, Połoninę Caryńską, Małą i Wielką Rawkę i najwyższy szczyt w Bieszczadach po stronie Polskiej – Tarnicę. Do najciekawszych form pracy można zaliczyć zwiad terenu, ognisko „Na połoniny na niebieskie”, gry terenowe „Flagi” i „Lotnicy”, gra psychologiczna pt. „Harcerzem być – wielka sztuka”, jak również wieczór kabaretowy.
Cztery górskie wędrówki i przemierzając tym samym ok. 85 km, odbyli uczestnicy obozu w Bukowinie Tatrzańskiej. Zwiedzili i spacerowali po Bukowinie Tatrzańskiej, Zakopanym oraz Szczawnicy.
Zajęcia z linami – zjazd nad wodospadem, wędrówki szlakami Karkonoszy, zwiedzanie Pragi, Szklarskiej Poręby, Karpacza i Jeleniej Góry było nie lada atrakcją na obozie w Przesiece.
Z kolei uczestnicy obozu w Stołowych wędrowali do Poronina i Białego Dunajca. W drodze powrotnej zwiedzano również Rynek Główny w Krakowie i Zamek Królewski na Wawelu. Z zakresu działań integracyjnych i realizacji programu antyuzależniowego zrealizowano zajęcia „Młodzi ludzie a alkohol”, zajęcia integracyjne „Poznajmy się”, „Góralska warta”, „Ja a grupa”, Przyjemność poznawania piękna polskiej przyrody nie ominęła również uczestników obozu wędrownego Puszcza Knyszyńska – Wigry. Obóz został organizowany pod hasłem „Śladami trzech kultur”. Wytyczona trasa pozwoliła poznać uczestnikom osobliwość Podlasia od części południowej po północną województwa.
Podczas tegorocznej Harcerskiej Akcji Letniej odbyły się również obozy żeglarskie, gdzie uczestnicy szkolili się w celu zdobycia patentu żeglarza jachtowego, lub doskonalili swoje umiejętności żeglarskie. Do codziennego programu zajęć należało szkolenie uczestników, składające się z części teoretycznej i praktycznej oraz przygotowywanie się do egzaminu na żeglarza jachtowego. Oprócz zajęć szkolących odbywał się szereg innych zajęć. Należały do nich m. in. gra nocna świetliki, rajd nocny „Harcerz jest rycerski”( gdzie uczestnicy starali się zdobyć jak najwięcej cnót rycerskich), lampionada (nocne pływanie wokół ogniska na jeziorze i śpiewanie żeglarskich i harcerskich piosenek) oraz całodzienna gra „Stacze Craft”(gdzie załogi miały za zadanie pokonanie kolejnych punktów i wykonywanie na nich wyznaczonych zadań.
Warto zaznaczyć, że na obozie żeglarskim w Pucku uczestnicy zdobyli 11 stopni sterników( 9 sterników jachtowych i 2 sterników motorowodnych) 2 z nich uzyskało pełen staż morski o wymiarze 200 godzin, 4 stopnie żeglarza jachtowego. (wszyscy uczestnicy uzyskali średnio ponad 130 godzin stażu morskiego)
Ok. 40 osobowa grupa z Hufców Białostockiej Chorągwi uczestniczyła w Wędrowniczej Warcie. Harcerze z Duszpasterstwa wyjeżdżali na Światowy Dzień Młodzieży do Kolonii.

Obozy specjalnościowe

Podczas tegorocznej Harcerskiej Akcji Letniej nie został zorganizowany żaden obóz specjalnościowy, jednakże działania z tego zakresu podejmowane były na wielu obozach zarówno stacjonarnych jak i wędrownych.

Nieprzetarty Szlak

Podczas harcerskiego lata drużyny „NS” Białostockiej Chorągwi nie brały udziału w obozach stacjonarnych. Na rozpoczęcie lata pod koniec czerwca brały udział w zorganizowanym przez Referat Nieprzetartego Szlaku Zlocie w Doktorcach nieopodal Białegostoku.

Obozy zagraniczne i z udziałem gości z zagranicy

Cztery osoby z 93 BDH uczestniczyły w zlocie EuroJam 2005. Uczestnicy korzystali z propozycji programowych skautów z 34 państw europejskich i 16 innych państw świata, odwiedzili miejsca, w których przebywał 100 lat temu gen. Robert Baden – Powell.
Podczas dwóch obozów wędrownych uczestnicy odwiedzili Słowację, gdzie wędrowali po Tatrach i zwiedzali przygraniczne miejscowości.
Dziewięciu skautów szwedzkich (ze szwedzkiej organizacji SMU HULTm Svenska Missionsförbundetes Ungdom) uczestniczyło w obozie wędrownym w Tatrach 8 SDHiZ w Zakopanem. Środowisko to ponad 13 lat współpracuje ze Skautami z Hultu w Szwecji, corocznie spotykają się na obozach w Polsce bądź w Szwecji. Po obozie Szwedzi gościli w domach Polaków.

Nieobozowa Akcja Letnia

W ramach tej formy Akcji Letniej zorganizowanych zostało przez drużyny harcerskie 28 biwaków oraz 1 półkolonie 9 wycieczek oraz 9 imprez jedniodniowych. Biwaki były podsumowaniem śródrocznej pracy drużyn harcerskich, które nie wyjechały na obozy.

Obozy organizowane dla niezrzeszonych

Jak co roku tak i tym razem każdy z hufców organizujący placówki HAL objął również zakresem swej działalności dzieci niezrzeszone na co dzień w drużynach harcerskich. W tegorocznej akcji uczestniczyło 412 osób niezrzeszonych w harcerstwie.
Dzięki poszerzaniu grona uczestników harcerskich obozów letnich o dzieci i młodzież niezrzeszone w ZHP liczebność uczestników podczas obozów była satysfakcjonująca. Wiele z dzieci uczestniczących w naszych placówkach letniego wypoczynku po wakacjach trafiło do drużyn harcerskich.

Jak co roku placówki letniego wypoczynku mogły liczyć na przychylność Nadleśnictw, które udostępniają tereny leśne na organizacje obozów. W tym również roku ponownie dobrą wola wykazała się Straż Graniczna, która na kilku obozach wzbogaciła program swoją prezentacją.

Obozy wizytowane były przede wszystkim przez Hufcowe oraz Chorągwianą Komisję Rewizyjną, Komendę Chorągwi, Sanepid Powiatowy, a także Wojewódzki, Kuratorium Oświaty oraz Urząd Miasta Białegostoku
Z przeprowadzonych wizytacji przez SANEPID, Kuratorium Oświaty wynika, że obozy były przeprowadzone prawidłowo jednymi stwierdzonymi niedogodnościami było brak kabin lub namiotu higienicznego dla dziewcząt i brak zapewnienia miejsca dla wartowników przy bazie wjazdowej i brak podłóg w namiotach.
Docenione zostały zajęcia programowe, które jak stwierdzono były na wysokim poziomie.

WNIOSKI Z PRZEPROWADZONEJ HARCERSKIEJ AKCJI LETNIEJ

1. Należy zadbać o czystość i porządek na bazach.
2. W dalszym ciągu należy dbać o wyposażenie baz w sprzęt lepszej jakości
3. Na obozach powinni przebywać tylko uczestnicy i kadra obozu, bez osób postronnych.
4. Ocechować cały sprzęt obozowy.
5. Ujednolicić na terenie całej chorągwi sprawę odpłatności za pracę kadry.
6. Na obozach żeglarskich wprowadzić do planu więcej zajęć z metodyki harcerskiej.
7. Do kart kwalifikacyjnych uczestników wprowadzić rubrykę z numerem ubezpieczenia uczestnika.
8. W przyszłości należy ustalić grafik kontroli obozów przez instancje kontrolujące.


Patrz także: