Zlot ORBIS 2006 „Wiele kultur – jeden świat”

Związek Czeskich Skautów i Skautek JUNÁK zaprasza harcerki i harcerzy na 8 Zlot Skautów Europy Środkowej ORBIS 2006.

 

Skauci czescy przewidują, że w ORBISIE weźmie udział około 3000 uczestników, w tym kilkuset harcerzy.
Termin: 29.07. – 6.08.2006 r.
Miejsce: Marianske Udoli koło Brna (Czechy)

Uczestnicy i opiekunowie:
Uczestnikami zlotu mogą być harcerki i harcerze w wieku 12–17 lat. Każdym 8-9-osobowym zastępem opiekować się musi jeden pełnoletni instruktor (lub wędrownik).
Międzynarodowa obsługa zlotu:
Członkowie ZHP, którzy ukończyli 18 lat i dobrze znają język angielski, mogą zgłosić się do pracy w międzynarodowej obsłudze zlotu (staffie).

Program:
Program będzie dostosowany do różnego wieku uczestników. Miedzy innymi: Wycieczki – „myśliwskie” (połączone z pionierką i terenoznawstwem), sportowe (nietypowe zawody i dyscypliny), kulturalne (zwiedzanie zabytków historii i przyrody). W atelier – gościć na zlocie będą artyści i rzemieślnicy, mający nietypowe zawody – skauci pracować będą np. w warsztacie ceramicznym i atelier fotograficznym.
Zajęcia ekologiczne – poznawanie ekosystemu najbliższej okolicy, sposoby jego ochrony i zagrożenia.
„Otwarte wrota” – blok programowy promujący postawę tolerancji i braku uprzedzeń jako podstaw skautingu.
Zajęcia na plaży – wszystko, co tylko z plażą może być związane – budowanie łódek, mostów, rzeźb z piasku itd.
Inne atrakcje, na które skauci otrzymywać będą bilety.

Zgłoszenia pod adresem orbis@zhp.pl do 30 listopada 2005 r.
Wpisowe uczestników i drużynowych (opiekunów zastępów): 280 zł, członków staffu: 110 zł (wszyscy otrzymują pełne wyżywienie oraz koszulkę polskiej reprezentacji i drobne gadżety).
Termin dokonania wpłat na konto GK ZHP: 31 marca 2006 r.
Szczegóły na stronie www.orbis.zhp.pl od 10 października 2005 r.

hm. Adam Czetwertyński
zastępca komendantki reprezentacji ZHPPatrz także: