Konkurs na kierownika referatu

Białostocka Komenda Chorągwi ZHP ogłasza konkurs na stanowisko kierownika referatu harcerskiego.

 

- osoba wybrana do pełnienia funkcji będzie odpowiedzialna za kierowanie referatem, budowaniu zespołu współpracowników, współtworzeniu programu chorągwi, współtworzeniu i współpracy z namiestnictwami.
- będzie bezpośrednio współpracowała z zastępcą ds. programowych i kierownikiem zespołu programowego.
Poszukujemy osoby: zaangażowanej, potrafiącej myśleć kreatywnie, umiejącej pracować w zespole i nim kierować.
Wymagamy: posiadania stopnia phm- co najmniej od 18 miesięcy, doświadczenia w pracy w namiestnictwie, łatwo nawiązującej kontakty.

W zgłoszeniu powinny się znaleźć następujące informacje:
- dane teleadresowe
- podanie doświadczenia
- stopień instruktorski (data nadania)
- pełnione funkcje w ZHP
- własne pomysły na funkcjonowanie referatu

Zgłoszenia należy składać do 19 października drogą e–mailową (bialostocka@bialostocka.zhp.pl) bądź pocztą.Patrz także: