Dzień Niepodległości 2005

Dzień Niepodległości jest szczególnym w procesie wychowania patriotycznego. Harcerstwo uczestniczy w uroczystościach. Jest to szczególna forma kształtowania postaw i zachowań obywatelskich młodego pokolenia...

 

„Wolność kocham i rozumiem
Wolności oddać nie umiem”
czyli Harcerzy wielkie poruszenie

Dzień Niepodległości jest szczególnym w procesie wychowania patriotycznego. Harcerstwo uczestniczy w uroczystościach. Jest to szczególna forma kształtowania postaw i zachowań obywatelskich młodego pokolenia.

By jednak ten dzień nie był kojarzony tylko z „pomnikowym” przeżywaniem, w tym roku proponujemy nową formę uczczenia 11 Listopada.
Dzień Niepodległości jest świętem radosnym. W tym dniu po ponad stuleciu zaborów Polska odzyskała niepodległość. Dlatego dzień ten powinien być kojarzony zwłaszcza przez młodych ludzi z radością i refleksją – gdyby nie poświęcenie pokoleń ich poprzedników, nie było by nas jako społeczeństwo i naród.

Cel:
- uświadomienie, że obchody Dnia Niepodległości nie muszą być tylko poważne i patetyczne,
- inne ukazanie miejsc związanych z historią walk o niepodległość Polski
- kształtowanie świadomości i tradycji patriotycznej
- podejmowanie, skoordynowanych działań w Białostockiej Chorągwi ZHP po zakończeni oficjalnych uroczystości

Forma:
- wędrówki do znajdujących się w okolicy miejsc związanych z historią Polski / ze szczególnym uwzględnieniem miejsc mniej znanych /
- inicjowanie i przeprowadzenie gier historycznych w poszczególnych miejscowościach
- przygotowanie inscenizacji plenerowe, happeningi, bale instruktorskie
- ogłoszenie konkursów plastycznych, itp.

Grupa metodyczna:
- zuchy, harcerze, harcerze starsi, wędrownicy, instruktorzy

Sposób realizacji:
- środowisko / drużyna, krąg instruktorski, szczep / uczestniczące w programie, zgłasza swój projekt działań do Komendy Hufca, która rejestruje daną inicjatywę,
- po realizacji potwierdza wykonanie projektu w oparciu meldunek z załączonym konspektem i potwierdzeniem obecności danego środowiska na uroczystościach

Prezentacje mundurowe:
- Każdy uczestnik projektu ma prawo do noszenia od 11 listopada w ciągu 6 – miesięcy biało – czerwonej przewieszki umocowanej pod patką prawej kieszeni munduru.

Czuwaj
hm. Sławek Andryszewski
z-ca ds. programowych
Komenda ChorągwiPatrz także: