Szkolenia

Zapraszamy na szkolenie osób odpowiedzialnych w hufcach za zarządzanie.

 

Prosimy zgłaszać chętnych do Komendy Chorągwi (telefonicznie: 085- 7323-900, bądź e- mailowo: bialostocka@bialostocka.zhp.pl ). Ze względu na szybki termin I szkolenia prosimy o szybkie działanie. Zgłoszenia do poniedziałku 10. X. Szkolenia są bezpłatne. Hufce zapewniają zgłoszonej osobie przejazd.

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na szkolenia przygotowane w ramach projektu „Budowanie tożsamości III sektora w woj. Podlaskim”, finansowane z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich:

11 października 2005 – Prawa i obowiązki organizacji pozarządowych wynikające z Ustawy o działalności pożytku publicznego i publicznego wolontariacie
(prowadzący: Katarzyna Łotowska)

25 października 2005 – Obowiązki organizacji wobec organów nadzoru i innych instytucji w świetle obowiązującego prawa
(prowadzący: Maciej Żywno)

8 listopada 2005 – Fundusze dostępne dla organizacji pozarządowych, zasady aplikowania
(prowadzący: Barbara Szczerbińska)

23 listopada 2005 Zarządzanie projektami w organizacji
(prowadzący Alicja Zajączkowska)

6 grudnia 2005 – Prowadzenie rachunkowości w organizacjach pozarządowych
(prowadzący: Eliza Sacharczuk)

Wszystkie szkolenia odbędą się w Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych w Białymstoku przy ulicy Świętojańskiej 22, w godzinach 10.00 – 16.00

Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona już dziś zgłoś swój udział w wybranych przez siebie szkoleniach.Patrz także: