Delegaci na Zjazd wybrani

Znana jest już lista delegatów z Białostockiej Chorągwi na XXIII Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego odbywający się w grudniu 2005 roku.

 

Zbiórki wyborcze w hufcach wyborcze zdecydowały o wyborze następujących delegatów:
- hm. Andrzej Bajkowski - komendant Chorągwi Białostockiej ZHP
- hm. Marek Boratyński - z-ca Komendanta Hufca w Bielsku Podlaskim
- hm. Mariusz Brzozowski - Kierownik Referatu Wędrowniczego Chorągwi Białostockiej
- hm. Jolanta Kitlasz - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Choragwi Białostockiej
- hm. Bożena Kamińska - Komendantka Hufca w Suwałkach
- hm. Adam Kowalczuk - Komendant Hufca w SokółcePatrz także: