Sejmik Instruktorski

Zakończył się Sejmik instruktorski Chorągwi Białostockiej ZHP. Podczas spotkania młodych instruktorów i wędrowników omawiano najważniejsze problemy i potrzeby podlaskich środowisk harcerskich...

 

Przez 3 dni przeszło 30 instruktorów i wędrowników z hufców: Białystok, Bielsk Podlaski i Łomża rozmawiało na aktualne tematy, zapoznawało się z nowymi propozycjami programowymi przywiezionymi m.in. przez instruktorów Wydziału Wędrowniczego GK oraz brało udział w zajęciach programowych.

Zajęcia dotyczyły nowych programów ZHP, promocji harcerstwa, specjalności, roli stopni instruktorskich; były też okazją do spotkanie się z szefami referatów programowych Chorągwi Białostockiej oraz możliwością wymiany doświadczeń i wspólnego przedyskutowania wielu problemów nurtujących młodych instruktorów i wędrowników.

Powstały róznież materiały posejmikowe, które niebawem opublikujemy na łamach serwisu internetowego chorągwi.

Jako organizatorzy chcielibyśmy podziękować Komendzie Chorągwi za wsparcie i życzliwą pomoc.

phm. Agnieszka Brzozowska
phm. Jakub BobrowskiPatrz także: