Kurs Aeroklubu Polskiego

W dniach 16-20 listopada 2005 roku w Centaralnej Szkole Szybowcowej w Lesznie Aeroklub Polski zaplanował przeprowadzenie 5. Kursu organizatorów i animatorów sportu w modelarstwie lotniczym i kosmicznym.

 

Szkolenie odbędzie się przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu oraz Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
I. Kurs przeznaczony jest dla:
a. Nauczycieli oraz instruktorów harcerskich prowadzących (lub zamierzajacych prowadzić) zajęcia modelarskie z dziećmi i młodzieżą,
b. Osób z wykształceniem wyższym lub średnim oraz:
1) uprawiających sportowe modelarstwo lotnicze i kosmiczne (posiadających min. II klasę sportową), i/lub
2) posiadających uprawnienia instruktora modelarstwa wydane przez Aeroklub Polski.

Liczba miejsc jest ograniczona - 60 osób. Pierwszeństwo udziału mają osoby wymienione w pkt. 1.a., które nie brały udziału w kursach organizowanych w latach ubiegłych.

II. W programie kursu przewidziane są zajęcia obejmujace następujące zagadnienia:
- Uczniowskie Kluby Sportowe, Sekcje modelarskie UKS-ów- obowiązujące przepisy prawne. Sposoby przekształcania klubów modelarskich w sekcje modelarskie UKS-ów lub UKS-y.
- Współpraca z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu, modelarstwo lotnicze w programie "Sport Wszystkich Dzieci"
- Wychowanie poprzez sport.
- Umiejętności menedżerskie instruktora.
- Sztuka komunikowania się.
- Organizacja zawodów sportowych - regulamin zawodów, przygotowanie organizacyjne, przygotowanie techniczne obiektu, funkcje sędziowskie, praktyczne organizowanie i sędziowanie.
- Kalendarz Sportowy AP w Modelarstwie Lotniczym i Kosmicznym, w tym zawody dla młodzików i juniorów młodszych organizowane na szczeblu szkół, klubów modelarskich, aeroklubów regionalnych zawody centralne organizowane w ramach programu "Sport Wszystkich Dzieci".
- Współzawodnictwo jako czynnik postępu w rozwoju sportu: system zawodów jako forma współzawodnictwa sportowego, cele współzawodnictwa sportowego (wychowawcze, szkoleniowe, popularyzatorskie, widowiskowe)
- Przepisy sportowe i regulaminy zawodów dla młodzików i juniorów młodszych przewidzianych w "Systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w modelarstwie lotniczym i kosmicznym" AP rola i zadania sędziów sportowych.
- Zasady lotu, obaltywania i regulacji modeli szybowców, balonów, rakiet i latawców.
- Metodyka budowy modeli z dziećmi, regulacja i oblatywanie modeli (zajęcia w grupach z wykorzystaniem zestawów materiałowych): latawce płaskie FLP, modele balonów na ogrzane powietrze FB, halowe modele szybowców FIN, modele rakiet czasowych z taśmą S6A.
- Jak zorganizować i przeprowadzić zawody modelarskie dla młodzików - zajęcia instruktażowe na lotnisku i w sali sportowej - przeprowadzenie zawodów z wykorzystaniem modeli zbudowanych przez kursantów.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Komendą Chorągwi.Patrz także: