Wybór Komendanta i Komendy w Grajewie

Informuję, iż w dniu 24.09.2005 Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Grajewo wybrał Komendanta Hufca, druha pwd. Tomasza Dudzińskiego oraz Komendę...

 

Informuję, iż w dniu 24.09.2005 Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Grajewo wybrał Komendanta Hufca, druha pwd. Tomasza Dudzińskiego oraz Komendę w składzie:
pwd. Elizę Bacztub - zastępcę komendanta hufca
pwd. Kingę Madejek - skarbniczkę
phm. Antoniego Dudzińskiego - członek komendy
pwd. Agnieszkę Chylińską - członek komendy

Komisję Rewizyjną w składzie:
pwd. Marian Podlecki
phm. Witold Kossakowski
phm. Ewa Bartoszewicz

Pragnę na ręce druha phm Antoniego Dudzińskiego złożyć gorące i szczere podziękowania za pracę i ogromne postepy jakie poczynił druh na rzecz Hufca ZHP w Grajewie. Życzymę druhowi wiele radości z tego co udało sie druhowi osiągnąć, z uśmiechu każdej harcerki i każdego harcerza.

Życzę dalszych sukcesów i pomyślności w życiu osobistym i społecznym.

Z wyrazami szacunku.
Czuwaj!

hm. Andrzej Bajkowski
Komendant Białostockiej Chorągwi ZHPPatrz także: