Hufiec ZHP w Sokółce otrzymał imię

Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Białostockiej Chorągwi - Rozkazem Specjalnym z 24 września 2005 r. nadał Hufcowi Związku Harcerstwa Polskiego w Sokółce imię harcmistrza Witolda Biziuka

 

W uznaniu dorobku Hufca przyznał także prawo posiadania sztandaru.
"Jestem głęboko przekonany, że wzór osobowy Druha hm. Witolda Biziuka i wypracowany dzięki Niemu styl harcerza i instruktora - wychowawcy będzie przyświecał każdemu przyjmującemu ideały, wynikające z Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego." - pisał w swoim rozkazie dh hm. Andrzej Bajkowski


harcmistrz Witold Biziuk

Na trwałe w historii ZHP, a szczególnie Białostockiej Chorągwi ZHP i Hufca ZHP w Sokółce, zapisał się harcmistrz WITOLD BIZIUK. Krzyżowi harcerskiemu, Prawu i Przyrzeczeniu pozostał wierny przez całe swe życie, poczynając od 11 marca 1923r. gdy- jako 21 letni harcerz - złożył przyrzeczenie, aż do 26 sierpnia 1992r. gdy odszedł na Wieczną Wartę.
Harcerską drogę dh Witolda Biziuka, Jego służbę Bogu i Polsce, znaczyły 4 Białostcka Druzyna Harcerzy im. Zawiszy Czarnego do, której wstapił będąc słuchaczem Seminarium Nauczycielskiego, tworzone przez Niego drużyny w Czarnej Wsi (obecnie Czarna Białostocka), Sokółce, Dąbrowie, Kamionce Starej, Szudziałowie, Suchowoli, Korycinie, Kuźnicy, Nowym Dworze i Różanymstoku, uczestnictwo w Zlotach ZHP w Poznaniu i Spale. Kolejno pełnił odpowiedzialne funkcje. Był m. in. drużynowym i trzykrotnie Komendantem Hufca ZHP w Sokółce. Uczestniczył w działalności Białostockiej Chorągwi. Przygotowywał i prowadził liczne obozy.
II wojna światowa, okres okupacji sowieckiej i niemieckiej to m. in. udział w "Pogotowiu Harcerskim" i "Tajnym Nauczaniu". Dh Witold Biziuk był nie tylko instruktorem harcerskim, ale również nauczycielem. Miał jeszcze jedną życiową pasję - Ochotniczą Straż Pożarną. Umiejętnie godził te wszystkie funkcje, wzorowo wykonywał powierzone zadania. Był bowiem pasjonatem działania na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych. Życzliwy, uczynny, otwarty - takim był zawsze człowiekiem w społecznej pamięci. Jako patron Hufca ZHP w Sokółce będzie dla harcerskich pokoleń wzorem do naśladowania, wzorem postawy.Patrz także: