Strona Chorągwi w sieci

Po wielu przymiarkach, ustaleniach, opracowaniach, kiluset godzinach pracy programisty ruszył serwis internetowy Białostockiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego.

 

Długi okres przygotowawczy miał na celu jak najlepsze określenie potrzeb środowiska harcerskiego. Dzięki ustaleniom, konsultacjom i długiemu planowaniu powstała strona, którą może zarządzać szef referatu, zespołu... i inne osoby wyznaczone do tego celu, w oparciu o zakres uprawnień przypisanych każdemu osobno.

Mamy nadzieję, że takie rozwiązanie pomimo, iż było wdrażane długo, pomoże sprawniej, szybciej i skuteczniej tworzyć serwis internetowy.

W najbliższym czasie strona zostanie wypełniona treścią, relacjami z imprez, dokumentami, materiałami metodycznymi i wszystkim tym co potrzebne jest harcerzom do ich pracy metodycznej.

Zapraszamy do zgłaszania sugestii i współpracy.

Redakcja SerwisuPatrz także: