Wiadomości ZHP Białostockiej Chorągwi 5/43/2007

Wiadomości ZHP Chorągwi Białostockiej

ZHP Chorągiew Białostocka, ul. Pałacowa 3/1, 15 – 042 Białystok
tel/fax.: 0-85 7323-900, kom: 0605550185, e-mail: biuro@bialostocka.zhp.pl
Kredyt Bank S.A. II Oddział w Białymstoku 98 1500 1344 1213 4000 7514 0000

nr 05/43/2007 08 maja 2007r

Harcerska Akcja Letnia 2007

1) KURS KIEROWNIKÓW PLACÓWEK
Informujemy, że w dniu 09 czerwca 2007r. w budynku chorągwi odbędzie się kurs kierowników placówek. Koszt kursu to 60 zł. Uczestniczyć w nim mogą pełnoletni członkowie ZHP z min. otwartą próbą podharcmistrzowską.
Na zgłoszenia telefoniczne, bądź e-mailowe (z podanym imieniem, nazwiskiem, datą i miejscem urodzenia oraz adresem zamieszkania) oraz wpłaty (dokonane osobiście w biurze chorągwi lub przelewem na konto) oczekujemy do 05 czerwca 2007 r.

HM. AGATA PIETRYSZYK
SZEF BIURA

2) KURS WYCHOWAWCÓW KOLONIJNYCH
Informujemy, że w dniach 28 maja - 03 czerwca 2007r. w budynku chorągwi odbędzie się kurs wychowawców kolonijnych. W kursie mogą uczestniczyć osoby z co najmniej średnim wykształceniem. Koszt kursu to 60 zł dla członków ZHP oraz 70 zł dla pozostałych osób.
Na zgłoszenia telefoniczne, bądź e-mailowe (z podanym imieniem, nazwiskiem, datą i miejscem urodzenia oraz adresem zamieszkania) oraz wpłaty (dokonane osobiście w biurze chorągwi lub przelewem na konto) oczekujemy do 24 maja 2007 r.
W dniach 28.05-01.06 zajęcia będą się odbywać w godzinach 16:00-19:00, zaś w dniach 2-3 .06 w godzinach 10:00 – 15:00. Szczegółowy harmonogram szkolenia zostanie przekazany z chwilą zgłoszenia się na kurs.

HM. AGATA PIETRYSZYK
SZEF BIURA

3) SZKOLENIE DLA KOMENDANTÓW OBOZÓW, OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA FINANSE NA OBOZIE ORAZ KWATERMISTRZÓW HUFCÓW.
W dniu 26 maja 2007r. w godzinach 10:00 – 14:00 odbędzie się szkolenie dla komendantów obozów, osób odpowiedzialnych za finanse na obozach oraz kwatermistrzów hufców. Obecność na szkoleniu jest obowiązkową, o potwierdzenie przybycia prosimy elektronicznie do 24 maja 2007r. Komendanci, którzy nie będą uczestniczy w szkoleniu nie będą mogli pełnić funkcji kierownika placówki podczas tegorocznej Akcji Letniej

HM. ANDRZEJ BAJKOWSKI
KOMENDANT CHORĄGWI

Patrz także: