Wiadomości ZHP Chorągwi Białostockiej 4/42/2007

Wiadomości ZHP Chorągwi Białostockiej

ZHP Chorągiew Białostocka, ul. Pałacowa 3/1, 15 – 042 Białystok
tel/fax.: 0-85 7323-900, kom: 0605550185, e-mail: biuro@bialostocka.zhp.pl

nr 04/42/2007 19 kwietnia 2007r

1) KONFERENCJA PROGRAMOWA CHORĄGWI BIAŁOSTOCKIEJ
24. marca 2007 roku w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Mickiewicza w Białymstoku odbyła się Konferencja Programowa zorganizowana przez Komendę Chorągwi Białostockiej Związku Harcerstwa Polskiego.
W Konferencji wzięli udział przedstawiciele poszczególnych hufców z naszej Chorągwi, seniorzy, przedstawiciele Komendy Chorągwi oraz zaproszeni goście, w tym hm. Teresa Hernik - Naczelnik ZHP, hm. Dorota Kołakowska - członkini GK ds. wizerunku, Pan Bohdan Paszkowski - Wojewoda Podlaski, Pani Lucja Orzechowska - Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Białystok oraz Pani Grażyna Ewa Wiśniewska - Wicekurator Oświaty.
Konferencja Programowa była kolejnym etapem przed Zjazdem Programowym ZHP oraz podsumowaniem konferencji, które odbywały się w hufcach należących bo Chorągwi Białostockiej.
Wszystkim osobom, które przyjechały na konferencję, zaproszonym gościom, serdecznie dziękuję za udział i owocną dyskusję.
KOMENDANT CHORĄGWI
HM. ANDRZEJ BAJKOWSKI

2) KAMPANIA BOHATER
Informujemy, iż na stronie chorągwi w dziale KAMPANIA BOHATER można znaleźć informacje o trwającej kampanii. Zapraszamy do zapoznania się z powyższym działem.
HM. MARIUSZ BRZOZOWSKI
Z-CA KOMENDANTA DS. PROGRAMOWYCH

3) KURS KIEROWNIKÓW PLACÓWEK ORAZ KURS WYCHOWAWCÓW KOLONIJNYCH
Informujemy, iż Chorągiew Białostocka będzie w tym roku organizować kurs wychowawców kolonijnych oraz kurs kierowników placówek, bliższe informacje zostaną podane wkrótce
HM. AGATA PIETRYSZYK
SZEF BIURA

4) KWATERMISTRZ HUFCA
W związku z dążeniem chorągwi do uregulowania wszelkich spraw związanych z majątkiem chorągwi i hufców oraz koniecznością sprawowania bieżącego nad nim nadzoru zobowiązujemy komendy hufców nie posiadające kwatermistrzów do ich powołania. Jednocześnie prosimy o przekazanie danych tych osób do komendy chorągwi ( imię i nazwisko, stopień instruktorski, e-mail, numer telefonu).
PHM. MARIUSZ TARNAWCZYK
KWATERMISTRZ CHORĄGWI

5) ZESPOŁY SPISOWE
Prosimy o uaktualnienie powołanych w hufcach zespołów spisowych, które mają funkcjonować przy inwentaryzacji w roku 2007. Jednocześnie informujemy, że w zespołach tych mogą zostać osoby dotychczas powołane.
PHM. MARIUSZ TARNAWCZYK
KWATERMISTRZ CHORĄGWI

6) PROGRAM CHORĄGWI
Informujemy, że na stronie chorągwi w dziale PROPOZYCJE PROGRAMOWE można znaleźć Propozycje programowe ZHP Chorągwi Białostockiej na rok 2007.
HM. MARIUSZ BRZOZOWSKI
Z-CA KOMENDANTA DS. PROGRAMOWYCH


7) 1% W HUFCACH
Prosimy o przekazanie informacji o wpłatach zgromadzonych w kwietniu na konto hufcach w ramach 1% do 24 kwietnia 2007 r.. Informacja ta może zostać przekazana droga elektroniczną.
HM. AGATA PIETRYSZYK
SZEF BIURA

8) INFORMACJA O KSZTAŁCENIU W HUFCU
Zobowiązujemy komendy hufców i Hufcowe Zespoły Kadry Kształcącej do informowania na 2 tygodnie przed planowaną formą kształcenia o jej przygotowaniu (termin, adresaci, odpowiedzialna osoba, zakres tematyczny). Po dwóch tygodniach po jej zakończeniu należy przesłać informację o jej efektach (imiona i nazwiska uczestników, ich funkcje i środowisko, wykaz kadry prowadzącej zajęcia oraz konspekty). Informacje powyższe prosimy przesyłać na adres blask2006@o2.pl.
HM. SYLWIA LENKIEWICZ
SZEFOWA CHORĄGWIANEGO ZESPOŁU KSZTAŁCENIAPatrz także: