Prośba o terminowe dostarczanie dokumentacji

Komenda Białostockiej Chorągwi prosi wszystkie hufce, związki drużyn i środowiska harcerskie o terminowe dostarczanie dokumentacji związanej z przystępowaniem do konkursów na realizację zadań.

 

Prosimy o dostarczanie na bieżąco całej dokumentacji związanej z pisaniem wniosków na realizację zadań w środowiskach. Chodzi o dostarczanie uzupełnianych wniosków, następnie podpisanych umów a także rozliczeń poszczególnych przedsięwzięć.

Potraktowanie sprawy poważnie i z odpowiedzialnością pociągnie za sobą ułatwienie i większą płynność w rozliczaniu i księgowaniu samych projektów. Prosimy o wyrozumiałość i gotowość do współpracy.

hm. Agnieszka Brzozowska
kierownik działu pozyskiwania środków
ZHP Chorągwi Białostockiej

Marta Kobylińska
z-ca głównej księgowej
ZHP Chorągwi BiałostockiejPatrz także: