Wiadomości ZHP Chorągwi Białostockiej 3/41/2007ZHP Chorągiew Białostocka, ul. Pałacowa 3/1, 15 – 042 Białystok
tel/fax.: 0-85 7323-900, kom: 0605550185, e-mail: biuro@bialostocka.zhp.pl

nr 03/41/2007 12 marca 2007r


1) KONFERENCJA PROGRAMOWA CHORĄGWI BIAŁOSTOCKIEJ


Komenda Chorągwi Białostockiej Związku Harcerstwa Polskiego
zaprasza na Konferencję Programową, która odbędzie się w dniu
24. marca 2007 r. w godz.11.00 – 15.00
w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego p
rzy ulicy Mickiewicza w Białymstoku.
Konferencja Programowa jest kolejnym etapem przed
Zjazdem Programowym ZHP

PROGRAM:
godz. 11.00 - rozpoczęcie konferencji
• wystąpienie gości
• wystąpienie przedstawiciela GK ZHP
godz. 11.15 - prezentacja multimedialna
godz. 11.30 - prezentacje wniosków z hufcowych konferencji
godz. 12.00 - Prawo Harcerskie i nasze wartości
• Wizerunek ZHP – jak nas widzą?
• Prawo Skautowe
• Bóg w harcerstwie
godz. 13.00 - Prawo Harcerskie, a postawy instruktorskie
• Kodeks Instruktorski
godz. 14.00 - Program wychowawczy ZHP
godz. 15.00 - zakończenie konferencji – zawiązanie kręgu

KOMENDANT CHORĄGWI
HM. ANDRZEJ BAJKOWSKI

2) ZAPROSZENIA NA KONFERENCJE
W załączeniu do wiadomości przesyłamy zaproszenia, które prosilibyśmy o przekazanie instruktorom hufca. Jednocześnie prosimy o zorganizowanie przejazdu dla chętnych do uczestnictwa w konferencji instruktorów oraz zgłoszenie przybliżonej liczby uczestników do 22 marca 2007 r.

HM. MARIUSZ BRZOZOWSKI
Z-CA KOMENDANTA DS. PROGRAMOWYCH3) ANALIZA SPISU HARCERSKIEGO
Zakończył się spis harcerski w naszej chorągwi. W tym roku jako cała chorągiew odnotowaliśmy wzrost liczebny o niemal 6 %. Jest nas 3770. Stało się to dzięki odnotowanemu wzrostowi w ponad 88% hufców.
Zapraszamy do zapoznania się z analizą ilościową spisu harcerskiego, porównującą stan tegoroczny ze stanem liczebnym z roku ubiegłego (analiza w załączeniu).
HM. AGATA PIETRYSZYK
SZEF BIURAPliki do ściągnięcia:

Patrz także: