Wiadomości Białostockiej Chorągwi ZHP 2/40/2007

Wiadomości Białostockiej Chorągwi ZHP

ZHP Chorągiew Białostocka, ul. Pałacowa 3/1, 15 – 042 Białystok
tel/fax.: 0-85 7323-900, kom: 0605550185, e-mail: biuro@bialostocka.zhp.pl

nr 02/40/2007 14 lutego 2007r1) ZMIANA DANYCH U KONTRAHENTÓW
W związku ze zmianą danych wynikającą z nabycia osobowości prawnej informujemy, że należy przesłać pismo z aktualizacją danych do stałych kontrahentów (np. Telekomunikacja Polska, MPEC, Wodociągi, Zakład Energetyczny itp.). Wzór pisma w załączeniu.

MARTA KOBYLIŃSKA
Z-CA GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

2) DOKUMENTY
Załączamy do wiadomości zestaw kserokopii dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem, które mogą się okazać konieczne do korygowania danych u kontrahentów.
W załączeniu:
- postanowienie o wpisie do KRS-u
- wyciąg z KRS-u,
- potwierdzenie nadania NIP-u,
- zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

HM. AGATA PIETRYSZYK
SZEF BIURA

3) KONFERENCJE INSRUKTORSKIE
Przypominam o obowiązku zorganizowania przez każdy z hufców spotkania z instruktorami oraz przeprowadzenia dyskusji nad treścią Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego, stanowiącej przygotowanie do Zjazdu Programowego ZHP.
W chwili obecnej konferencje są już zaplanowane w Hufcu ZHP w Białymstoku, Hufcu ZHP w Sokółce oraz Hufcu ZHP Ziemi Łomżyńskiej.
Prosimy pozostałe hufce o zgłaszanie terminów konferencji. Na stronie Chorągwi Białostockiej zamieszczone zostały materiały, które mogą stanowić tezy do dyskusji podczas konferencji.

W dniu 24 marca 2007 r. w godzinach 1100 – 1600 w auli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego odbędzie się chorągwiana konferencja instruktorska, na którą wszystkich instruktorów serdecznie zapraszamy.

HM. MARIUSZ BRZOZOWSKI
Z-CA KOMENDANTA CHORĄGWI


Pliki do ściągnięcia:

Patrz także: