Wiadomości Białostockiej Chorągwi ZHP 1/39/2007

Wiadomości Białostockiej Chorągwi ZHP

ZHP Chorągiew Białostocka, ul. Pałacowa 3/1, 15 – 042 Białystok
tel/fax.: 0-85 7323-900, kom: 0605550185, e-mail: biuro@bialostocka.zhp.pl

nr 01/39/2007 07 lutego 2007r

1) OSOBOWOŚĆ PRAWNA
Z dniem 01 lutego 2007 r. decyzją Sądu Rejonowego Sądu Gospodarczego XII Wydziału Gospodarczego ZHP Chorągiew Białostocka uzyskała osobowość prawną.

a) W związku z powyższym istnieje obowiązek:
- przeprowadzenia inwentaryzacji kasy na dzień 31 stycznia 2007 r.,
od dnia 01 lutego:
 wzięcia nowych numerów KP i KW,
- rozpoczęcia od numeru 1 prowadzenia rejestru delegacji, zaliczek,
- numery faktur zewnętrznych (faktury wystawiane są w chorągwi),
- brania wszystkich faktur od początku lutego na następujące dane:
ZHP Chorągiew Białostocka,
ul. Pałacowa 3/1,
15-042 Białystok,
NIP: 542-021-16-63

b) ZHP Chorągiew Białostocka posiada również nowy numer REGON: 200127579

c) wszystkie kopie dokumentów potwierdzające powyższe zmiany zostaną wkrótce przesłane do hufców,

d) należy przekazać informacje o zmianie danych wszystkim kontrahentom,

e) jednocześnie Chorągiew Białostocka nabyła status organizacji pożytku publicznego, w związku z tym możliwe jest dokonywanie wpłat na 1% na poniższe konto chorągwi:
88 1500 1344 1213 4007 9508 0000 (ze wskazaniem hufca, drużyny).HM. ANDRZEJ BAJKOWSKI
KOMENDANT CHORĄGWI

2) SPOTKANIE DLA KOMENDANTOW HUFCÓW I SKARBNIKÓW BĄDŹ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH W HUFCACH ZA SPRAWY FINANSOWE
Zapraszamy komendantów oraz skarbników na spotkanie 24 lutego 2007 r. na godz. 1100. Spotkanie dotyczyć będzie przede wszystkich zaistniałych zmian związanych z nabyciem osobowości prawnej przez chorągiew. Prosimy o potwierdzenie przybycia do 22 lutego 2007 r. (telefonicznie, bądź e-mailem).

HM. ANDRZEJ BAJKOWSKI
KOMENDANT CHORĄGWI
3) SPIS HARCERSKI 2007
Przypominamy, że termin oddania ankiet do chorągwi to 10 luty 2007 r., zaś dla hufców, które przekażą ankiety w wersji elektronicznej w bazie danych - 15 luty 2007 r.
HM. AGATA PIETRYSZYK
SZEF BIURA CHORĄGWI

4) Wystawa „Powstanie Warszawskie”
Informujemy, że istnieje szansa wypożyczenia wystawy z Muzeum Powstania Warszawskiego. W chwili obecnej wystawa prezentowana jest przez Hufiec ZHP w Białymstoku, wcześniej przez Hufiec ZHP Ziemi Łomżyńskiej. Wystawa wypożyczana jest bezpłatnie, wymagalne jest zapewnienie transportu wystawy. Chętne hufce prosimy o kontakt z chorągwią.
HM. ANDRZEJ BAJKOWSKI
KOMENDANT CHORĄGWI

5) HARCERSKA AKCJA ZIMOWA
Serdecznie prosimy o przekazanie do końca lutego sprawozdań statystycznych i opisowych z Harcerskiej Akcji Zimowej (druki w załączeniu) .
HM. AGATA PIETRYSZYK
SZEF BIURA CHORĄGWI


6) LISTY NA DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ
Prosimy o przesłaniu kandydatur 5-ciu instruktorów z hufców do listu od Komendanta Chorągwi Białostockiej z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Na listę nazwisk wraz z podanym stopniem czekamy do 12 lutego 2007 r.

HM. ANDRZEJ BAJKOWSKI
KOMENDANT CHORĄGWIPliki do ściągnięcia:

Patrz także: