Ubezpieczenia na 2007 rok

Główna Kwatera informuje, że w związku z prowadzeniem działalności statutowej Związku Harcerstwa Polskiego ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej na rok 2007 zostali objęci członkowie i kadra instruktorska Związku na podstawie polisy nr 847 — A 116679
z dnia 5.12.2006 r. wystawionej przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Łodzi.

 

Ponadto ZHP posiada gwarancję ubezpieczeniową z tytułu prowadzonej działalności
w charakterze organizatora turystyki — polisa nr 713 — A 100960 z dnia 22.12.2006 r. wystawioną przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Łodzi.
Wymienione polisy są załącznikami do komunikatu.
źródło: komunikat Głównej Kwatery ZHP nr 1/2007Pliki do ściągnięcia:

Patrz także: