Skład Rady Chorągwi

- hm. Lech Magrel - przewodniczący
- ks. hm. Zbigniew Niemyjski - zastępca przewodniczącego
- hm. Agnieszka Fiedorczuk - sekretarz
- ks. hm. Tomasz Kozłowski - członek
- hm. Marcin Ruszewski - członek
- phm. Janusz Bielawski - członek
- phm. Karol Bikowski - członek
- phm. Patryk Palczewski - członek
- phm. Maria Jaworowska - członek
- phm. Leszek Zaniewski - członek
- pwd. Agnieszka Łabanowska - członek



Patrz także: