Wiadomości Białostockiej Chorągwi ZHP 9/38/2006

nr 09/38/2006 20 grudnia 2006r


Serdeczne życzenia na Święta Narodzenia Pańskiego,
zdrowych, rodzinnych, wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek, pełnych optymizmu i szczęścia.
Ciepła i jasności Betlejemskiego Światła Pokoju.
Spełnienia marzeń oraz wszelkich
Łask Bożych w nachodzącym 2007 r.

Komendant Białostockiej Chorągwi ZHP
hm. Andrzej Bajkowski

1) OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE
Zamówienia na oprogramowanie komputerowe przedstawione w poprzednich wiadomościach (program CorelDRAW Graphics Suite X3 PL oraz PaintShop Pro X PL) zostały przedłużona do końca stycznia.
Chętne komendy hufców prosimy o złożenie deklaracji do komendy chorągwi do 29 stycznia 2007 r., powinny w niej znaleźć się następujące informacje:
- nazwa hufca
- liczba licencji
- osoba kontaktowa
- telefon
- e-mail
- ew. nr gg/tlen

HM. ANDRZEJ BAJKOWSKI KOMENDANT CHORĄGWI

2) SPIS HARCERSKI 2007
Zmian spisowych w tym roku nie będzie wiele. Konwencja pozostaje niezmienna praktycznie od lat. Każdy będzie musiał wypełnić ankietę i oddać ją do hufca.
W hufcu trzeba będzie wprowadzić ankiety do systemu i przekazać dane w formie elektronicznej do chorągwi. Właściwie wszystko tak samo jak zwykle. To co się zmieni?
W samych ankietach zmiany są "kosmetyczne". W ankiecie kadra dodano funkcje związane z powstaniem rad chorągwi. Przyporządkowano również roczniki urodzenia, tak by odpowiadały aktualnemu wiekowi członków. Analogiczne zmiany będą w aplikacji. Można więc rzecz, że w samym sposobie spisywania się zmian nie ma.
Zmieni się za to sposób wypełniania ankiet. Nie będzie klasycznej dystrybucji w formie papierowej. Zainteresowanie ankietami w formie elektronicznej było w zeszłych latach na tyle duże, że postanowiliśmy postawić na ten sposób ich dostarczenia. O kwestiach finansowych oraz logistycznych wspominać chyba nie ma potrzeby. Na stronie www.spis.zhp.pl znajduje się link "ankiety", po naciśnięciu którego uruchomi się strona z generatorem ankiet. Generator będzie umożliwiał wydrukowanie pustej ankiety, ale również wpisanie danych do formularza i wydruk wypełnionej ankiety gotowej do podpisu. Tak wypełnioną ankietę wystarczy zanieść do hufca.
Ankiety są dostępne na stronie spisowej od 10 grudnia br. Nie powinno być więc problemu z ich wypełnieniem i zaniesieniem do hufca tuż po Nowym Roku. Powinno to również hufcom umożliwić terminowe wprowadzenie ankiet do sytemu i przekazanie do chorągwi.
Terminy!
• 10.12.2006 - umieszczenie ankiet na stronie internetowej
• 15.01.2007 - zbieranie wypełnionych ankiet w hufcu
• 20.02.2007 - wpisywanie ankiet do bazy danych
• 25.02.2007 - scalanie w komendzie chorągwi i wysyłka do Głównej Kwatery
• 01.03.2007 - scalanie w Głównej Kwaterze
• 31.03.2007 - analiza spisu (3 tygodnie po scaleniu bazy na poziomie centralnym)
źrodło: www.zhp.pl
Termin oddania ankiet do chorągwi to 10 luty 2007 r., zaś dla hufców, które przekażą ankiety w wersji elektronicznej w bazie danych - 15 luty 2007 r.
Dodatkowo dla kadry w naszej chorągwi pojawia się jeszcze jedna ankieta mająca związek z potrzeba stworzenia bazy kwalifikacji kadry naszej chorągwi, która wykorzystywana będzie przy tworzeniu i realizacji projektów.
HM. AGATA PIETRYSZYK
SZEF BIURA CHORĄGWI


3) WIADOMOŚCI FINANSOWE
- Przypominamy o obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji w kasach hufców na dzień 31 grudnia 2006 r. (druki w załączeniu).
- Przypominamy, że drużyny, które posiadają środki finansowe w kasach drużyn, powinny do końca 2006 r. wpłacić je do kasy hufca lub na konto bankowe
- Prosimy o jak najszybsze przesłanie do Komendy Chorągwi FV, rachunków dotyczących kosztów grudnia 2006r a wystawionych w miesiącu styczniu 2007 r. do 04.01.2007 r. Jest to związane z nabyciem osobowości prawnej przez Komendę Chorągwi w dniu 04.01.2007 r. i koniecznością sporządzenia bilansu za ten okres.
- Przypominamy, że termin przesyłania raportów kasowych i bankowych i innych dokumentów finansowych jest do 10 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Faktury VAT, rachunki również nieopłacone stanowią dokument księgowy i należy dołączać je do sprawozdania za miesiąc, którego one dotyczyły. Prosimy o pilnowanie tego terminu, ponieważ opóźnienia w przekazywaniu dokumentów uniemożliwiają terminowe poprawne składanie deklaracji DRA, PIT-4, VAT-7.
-Informujemy, że od stycznia 2007 roku faktury VAT zewnętrzne będą wystawiane tylko przez Komendę Chorągwi lub po pisemnym upoważnieniu osoby w hufcu.
KATARZYNA KOBOSKO
GŁÓWNA KSIĘGOWAPatrz także: