Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

28 grudnia 2006 roku o godzinie 12.00 w sali kominkowej Białostockiej Chorągwi ZHP została odsłonięta i poświęcona tablica upamiętniająca druha hm. Stanisława Moniuszko - harmistrza - legendy, wychowawcy wielu pokoleń harcerzy, wieloletniego instruktora Komendy Hufca ZHP Białystok i Chorągwi Białostockiej, Komendanta Chorągwi Białostockiej w latach 1945-48, odznaczonego srebrnym krzyżem "Za zasługi dla ZHP", bohatera Hufca ZHP Białystok.

 

"Działo się to w dniu 28.12.2006r., gdy Prezydentem Rzeczpospolitej był Lech Kaczyński, Premierem Rządu Jarosław Kaczyński, Prymasem Polski – Kard. Józef Glemp, Arcybiskupem Białostockim – Ksiądz Edward Ozorowski – Metropolita Białostocki.
W budynku Białostockiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego została odsłonięta i poświęcona tablica pamiątkowa ku czci hm. Stanisława Moniuszki, przedwojennego harcerza i instruktora oraz Komendanta Białostockiej Chorągwi ZHP tuż po wojnie.
Na tablicy widnieją słowa: Całym życiem służył Bogu i Ojczyźnie Polsce
Uroczystego odsłonięcia i poświęcenia pamiątkowej tablicy dokonał ks. kapelan phm. Józef Bach, przy zebranej grupie harcerzy i instruktorów oraz gości zaproszonych."

Akt podpisali:
- Komendant Białostockiej Chorągwi ZHP - hm. Andrzej Bajkowski
- Przewodniczący Rady Białostockiej Chorągwi ZHP - hm. Lech Magrel
- Przewodniczący Komisji Historycznej Białostockiej Chorągwi ZHP - hm. Jan Dworakowski
- Przewodniczący Rady Przyjaciół Harcerstwa - Krzysztof SawickiW uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, w tym Pan Krzysztof Sawicki - Przewodniczący Koła Przyjaciół Harcerstwa oraz Pan Tadeusz Chwiedź - Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków, pracownicy Chorągwi, seniorzy, instruktorzy, harcerze i harcerki wraz z Komendantem Białostockiej Chorągwi hm. Andrzejem Bajkowskim.

Podczas uroczystości hm. Jan Dworakowski, hm. Zbigniew Pogorzelski oraz hm. Czesław Szyszko opowiedzieli najważaniejsze fakty z życia druha Stanisława, wspomnienia z obozów, spotkań, współpracy oraz przyjaźni jaka ich łączyła z druhem Moniuszką. Wysłuchano montażu słowno - muzycznego opisującego życie druha Stanisława.

Uroczystego odsłonięcia dokonali Pan Krzysztof Sawicki - Przewodniczący Koła Przyjaciół Harcerstwa, hm. leszek Magrel - przewodniczący Rady Chorągwi oraz hm. Stanisława Wojno - najstrasza seniorka, która przez wiele lat przyjaźniła się z druhem Stanisławem w asyście Komendanta Białostockiej Chorągwi hm Andrzeja Bajkowskiego. Następnie tablica została poświęcona przez ks. phm. Józefa Bacha. Odśpiewano Modlitwę Harcerską a na zakończenie zawiązano braterski krąg.


Redakcja serwisu


Galeria:

Patrz także: