Podziękowania

14 grudnia 2006 Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków złożył na ręce Komendanta Białostockiej Chorągwi ZHP hm. Andrzeja Bajkowskiego specjalny dyplom uznania i podziękowania dla Białostockiej Chorągwi ZHP.

 

Związek Sybiraków
Zarząd Główny


Dyplom


uznania i podziękowania przyznany Białostockiej Chorągwi ZHP


za upamiętnianie wartości patriotycznych i obywatelskich, poszanowanie tradycji narodowych i niepodległościowych oraz realizację idei sybirackich


Prezes
inż. Taduesz Chwiedź

Sekretarz Generalny
mgr Edward DuchnowskiPatrz także: