Spis Harcerski 2007

W tym roku Spis Harcerski 2007 będzie przebiegał trochę inaczej niż dotychczas. Ankiety spisowe trzeba będzie pobrać ze strony a następnie uzupełnione przynieść do swojej Komendy Hufca.

 

Ankiety można pobrać ze strony [www.spis.zhp.pl].

Komendy Hufców proszone są o poinformowanie o sposobie wypełniania ankiet swoich instruktorów i drużynowych. Komendy Hufców proszone są o udostępnienie komputera swoim instruktorom i drużynowym oraz możliwość wydrukowania ankiet w Komendzie Hufca, ewentualnie uzupełnienie pisemne na blankietach wydrukowanych ze strony spisu.

Uzupełnione i wydrukowane ankiety należy przynieść do swojej Komendy Hufca do dnia 15 stycznia 2007 roku.

hm. Andrzej Bajkowski
Komendant Białostockiej Chorągwi ZHPPatrz także: