Na wieczną wartę odszedł druh Kazimierz Marchlewski

4 grudnia 2006r. odszedł na wieczną wartę dh phm Kazimierz Marchelewski.
Urodził się 16 sierpnia 1932 roku w Bronowie k. Łomży, zobowiązanie instruktorskie złożył 29 listopada 2004r. w Bielsku Podlaskim.

 

Do harcerstwa wstąpił po II wojnie światowej. W 1951 roku rozpoczął pracę w Lubanicach (woj. lubuskie) i tam zakładał pierwsze drużyny zuchowe i harcerskie.
W maju 1956r. przenosi się do Hajnówki i tu pracował jako dyrektor i nauczyciel w liceum ogólnokształcącym. Aktywną służbę instruktorską rozpoczął w 2003 roku. Pełnił funkcję Przewodniczącego Kręgu Instruktorów Seniorów "Puszczańska Watra" w Hajnówce i był kwatermistrzem Powiatowego Związku Drużyn w Hajnówce.
Pozostajemy w modlitwie i pamięci o druhu Kazimierzu. Niech dobry Bóg ma go w swej opiece.

Komendant , komenda
oraz instruktorzy Białostockiej Chorągwi ZHPPatrz także: