Konto dla 1% w roku 2007

W roku 2007 kontem właściwym do pozyskiwania 1% będzie konto Głównej Kwatery: 95 1020 1097 0000 7202 0085 8670

 

Informujemy, że w związku z procesem uzyskiwania osobowośi prawnej przez Białostocką Chorągiew ZHP w roku 2007 nie będzie możliwe zbieranie środków w ramach 1% na konta hufców, gdyż z jednoczesnym otrzymaniem osobowości prawnej stracimy status organizacji pożytku publicznego, który ponownie bęziemy mogli nabyc dopiero po kilku miesiacach. Właściwym numeem konta będzie numer Głównej Kwatery : 95 1020 1097 0000 7202 0085 8670 - ze wskazaniem konkretnego hufca oraz jednostki.
Szczegóły dotyczące 1% na stronie http://www.1procent.zhp.pl

komendant choragwi
hm. Andrzej BajkowskiPatrz także: