Świąteczne spotkanie

20 grudnia 2006 roku odbyło się spotkanie opłatkowe Komendanta Chorągwi z członkami komendy, komendantami hufców i skarbników oraz pracownikami Chorągwi.

 

Podczas spotkania podzielono się opłatkiem, składano sobie serdeczne życzenia, przekazano Betlejemskie Światło Pokoju dla hufców. Każdy osoba obecna na spotkaniu otrzymała prezent i kartkę z życzeniami od Komendanta Chorągwi.

Życzenia świąteczne dla wszystkich uczestników złożył Komendant Białostockiej Chorągwi ZHP hm. Andrzej Bajkowski, Skarbnik Chorągwi hm. Sławomir Jasiński, Przewodnicząca Chorągwianej Komisji Rewizyjnej hm. Jolanta Kitlasz oraz Przewodniczący Rady Chorągwi hm. Lech Magrel.

Redakcja serwisu


Galeria:

Patrz także: