Spotkanie z Podlaskim Kuratorem Oświaty Panią Jadwigą Mariolą Szczypiń

Dnia 1 grudnia 2006 roku odbyło się z inicjatywy Podlaskiego Kuratora Oświaty Pani Jadwigi Marioli Szczypiń spotkanie z Komendantem Białostockiej Chorągwi ZHP hm. Andrzejem Bajkowskim. W spotkaniu uczestniczyła również Wicekurator Oświaty Pani Grażyna Ewa Wiśniewska i Z-ca Komendanta d/s organizacyjnych hm. Hanna Horodeńska.

 

Na spotkaniu poruszano tematy związane ze wspieraniem gromad zuchowych i drużyn harcerskich działających na terenie szkół. W celu pełniejszego zobrazowania sytuacji harcerstwa w naszym województwie, Komendant przedstawił krótką informację na temat liczebności zuchów, harcerzy oraz instruktorów, ilości hufców, baz harcerskich służących do organizacji letniego wypoczynku oraz zaangażowania nauczycieli w działalność harcerską.

Pani Kurator docenia wartość działalności harcerskiej na terenie szkół i obiecała z życzliwością traktować ten temat w swoich poczynaniach.

Ustalono, że obie strony podejmą trud przygotowania porozumienia pomiędzy Podlaskim Kuratorium Oświaty a Komendą Białostockiej Chorągwi ZHP.


hm. Hanna Horodeńska
Z-ca Komendanta d/s organizacyjnychPatrz także: