Paczka dla małego przyjaciela

Czas świąteczny to okres, gdy najbardziej potrzebujemy ciepła, miłości i nadziei na lepszą przyszłość. Tego oczekują również dzieci uchodźców. Możemy pomóc im poczuć się bezpiecznie, stworzyć zalążek rodzinnej atmosfery.

 

ZHP wraz z Polskim Czerwonym Krzyżem realizuje projekt @lterCamp. Jego celem jest pomoc w społecznej i zawodowej integracji osób ubiegających się o status uchodźcy.

Jednym z działań projektu, jakie chcemy podjąć, jest zadanie polegające na zbiórce zabawek dla dzieci uchodźców z: Rosji, Białorusi, Ukrainy, Iraku, Pakistanu i Turcji.

Dlatego też zwracamy się do wszystkich środowisk harcerskich z prośbą o przeprowadzenie zbiórek zabawek, słodyczy, artykułów plastycznych lub sportowych, z których przygotujemy paczki na Mikołaja i Gwiazdkę dla tych dzieci.

Dzieci przebyły daleką i trudną podróż. Są samotne, posiadają traumatyczne wspomnienia pełne bolesnych zdarzeń. Widziały tortury zadawane ojcu, matce — za wiarę, za poglądy, za próbę walki o prawa do swojej tożsamości narodowej. W naszej rzeczywistości opowiadanie dwunastoletniego chłopca o pobycie w areszcie uznanoby za kłamstwo. W krajach, gdzie istnieją konflikty na tle rasowym, narodowościowym, aresztowania dzieci to częste zjawisko. Niektóre z nich mają blizny po torturach, niektóre - trwałe uszkodzenia ciała.

W Polsce — w obcym dla nich kraju — nie chodzą do szkoły z powodu bariery językowej,
nie znają swoich praw i obowiązków, nie wiedzą, co to zabawa. Przebywają w ośrodkach dla uchodźców, gdzie nie ma specjalistycznej opieki dla dzieci, zarówno edukacyjnej, jak
i zdrowotnej.

Czas świąteczny to okres, gdy najbardziej potrzebujemy ciepła, miłości i nadziei na lepszą przyszłość. Tego też oczekują dzieci uchodźców. Możemy pomóc im poczuć się bezpiecznie, stworzyć zalążek rodzinnej atmosfery. Pokazać, że ktoś o nich myśli i choć w ten sposób pomóc im na chwilę zapomnieć o trudnej przeszłości.


przeszłości.

Na zebrane rzeczy czekamy do 12 grudnia 2006 r. Należy je przesłać na adres:

Związek Harcerstwa Polskiego
Główna Kwatera
ul. M. Konopnickiej 6
00-491 Warszawa
pokój 131, z dopiskiem „Paczka dla małego przyjaciela”

Ponadto, do 12 grudnia br. w Warszawie odbywa się wiele różnych spotkań naszej kadry. Może warto zorientować się, czy instruktorzy hufca lub chorągwi planują wyjazd do Warszawy i mogliby przywieźć paczki do GK ZHP.

Wszelkie informacje można uzyskać pod adresem e-mail: analityk.finansowy@zhp.pl
lub telefonicznie 022/ 339-07-42.

źródło: www.zhp.plPatrz także: