Seminarium naukowe "Znaczenie harcerstwa we wspomaganiu rozwoju członków i osób niezrzeszonych"W odpowiedzi na te potrzeby przygotowaliśmy warsztaty 30 godzinne, które rozpoczną się w grudniu. Zostały one poszerzone o wszystkie formy pracy, instrumenty metodyczne oraz o harcerski system wychowawczy. Novum jest również zwiększona liczba zajęć praktycznych: 1.) hospitacja zbiórki zuchowej, 2.) udział w organizacji imprezy zuchowej namiestnictwa Hufca ZHP Białystok, 3.) hospitacja zajęć zintegrowanych prowadzonych formami zuchowymi, 4.) udział w biwaku „Mój osobisty rozwój”.
Celem Związku Harcerstwa Polskiego jest wychowanie, które powinniśmy rozumieć nie tylko jako działanie wewnątrz organizacji, ale również na zewnątrz. Nasze metody wychowawcze są sprawdzone od prawie stu lat i tak samo długo pełnimy służbę. Nasz kraj potrzebuje obecnie pomocy w wychowani, podzielny się wiec naszym doświadczeniem i wychowujmy bezpośrednio i pośrednio dobrych i mądrych obywateli Polski. 1 2 3 Patrz także: