Ogień Niepodległości

"Ogień Niepodległości" jest zadaniem, jakie mogą zrealizować harcerki i harcerze w czasie obchodów Święta Niepodległości 11 listopada.

 

Zadanie to, powiązane z poznawaniem historii Polski, jest świetną propozycją budującą postawy obywatelskie, wzmacniające uczucia patriotyczne. Uzmysławia też harcerkom i harcerzom, jakimi cechami charakteryzowali się ich rówieśnicy, walczący w Legionach Józefa Piłsudskiego i jak być patriotą dziś, gdy nie musimy walczyć o wolność Ojczyzny.

Zainicjowana ponad 10 lat temu i prowadzona do dziś akcja odbudowy grobów legionowych przez harcerzy z Hufca ZHP Zgierz oraz kultywowanie przez nich przedwojennej tradycji przywożenia do Polski Ognia Niepodległości spotkała się z zainteresowaniem innych harcerskich środowisk.

Projekt jest również przykładem, jak drużynowy powinien przygotować swoich harcerzy do świadomego uczestnictwa w uroczystościach patriotycznych. Jesteśmy organizacją wychowawczą, uczymy więc patriotyzmu przez działanie, przekazujemy wiedzę historyczną, wykorzystując metodę harcerską. Przed każdym uczestniczeniem delegacji harcerskiej w obchodach świąt państwowych, uroczystościach o charakterze patriotycznym, pełnieniem warty honorowej czy składaniem kwiatów w miejscach pamięci, zorganizujmy zbiórkę lub ciekawe spotkanie, jednym słowem - przygotujmy naszych wychowanków do przeżycia tych uroczystych chwil.

Szczegółowy materiał dotępny jest w najnowszym numerze "Czuwaj"Patrz także: