Narada komendantów chorągwi

W dniu 5 listopada 2006 r. w Chorzowie odbyła się narada komendantów chorągwi. Omówione zostałszereg tematów w tym osobowość prawna chorągwi.

 

Dyskutowano także o przygotowaniach do Zjazdu Programowego ZHP, Zlocie w Kielcach, Jamboreee w Wielkiej Brytanii oraz składkach harcerskich.

W Chorzowie odbywało się także spotkanie przewodniczących i wiceprzewodniczących chorąwianych komisji rewizyjnych w dniach 4-5 listopada. Chorągiew Białostocką reprezentowana była przez dh Jolantę Kitlasz oraz Grzegorza Sidorczuka.

W Starej Dąbrowie odbywało się także w tym terminie spotkanie Szefów Biur w której uczestniczyła dh Agata Pietryszyk.

Komendant Białostockiej Chorągwi
hm. Andrzej BajkowskiPatrz także: