Pisma okolicznościowe

Podczas Zjazdu Białostockiej Chorągwi ZHP na ręce Komendanta Chorągwi hm. Andrzeja Bajkowskiego zostały złożone pisma od Podlaskiego Kuratora Oświaty Pani Jadwigi Marioli Sczypińskiej i Prezydenta Miasta Białegostoku Pana Ryszrda Tura. Ponadto wszyscy członkowie odchodzącej Komendy Chorągwi dostali podziękowania od Naczelniczki Związku Harcercerstwa Polskiego hm. Teresy Hernik.

 

"Związek Harcerstwa Polskiego działa w naszym kraju i mieście od dziesięcioleci - powstał przecież wraz z odzyskaniem niepodległości po zaborach. Jego roli w kształtwaniu ducha młodzieży nie da się przecenić. Świadczy o tym choćby piękna karta, zapisana w polskiej historii przez Szare Szeregi. Czasy współczesne na szczęście nie wymagają już tak heroicznych postaw, nie znaczy to jednak, że dzisiejsza praca młodych harcerzy i ich wychowawców staje się niepotrzebna. Harcerz - to przecież od lat synonim młodego człowieka nie tylko sprawnego fizycznie, ale cechującego się także nienaganną kulturą i przymitami intelektu.
Czy dziś, kiedy trwa wielka narodowa debata o wychowaniu, warto w ogóle wspominać o celowości działań ZHP? Nie sądzę. Lepiej przywołać w pamięci znane słowa wielkiego kanclerza Jana Zamoyskiego: "Takie będą Rzeczypospolite, jakie młodzieży chowanie."


Prezydent Miasta Białegostoku
Ryszrd Tur

"Zjazd Białostockiej Chorągwi Związku Harecrstwa Polskiego to czas reflekscji nad dotychczasowym dorobkiem, moment na podziękowania, a przede wszystkim na planowanie przyszłości i rozwoju harcerstwa w województwie podlaskim.
Z pewnością uczestnictwo władz ZHP w tym niezwylke ważnym wydarzeniu stanie się dla podlaskich harcerzy początkiem wielokierunkowych działań programowych i wychowawczych, podejmowaniem nowych wyzwań. Warto zadać sobie ten trud, wszak harcerskie mundury zakłada coraz więcej młodych ludzi, dla których harcerstwo to sposób na życie.
Wszystkim Uczestnikom Zjazdu życzę, aby zgłębienie wieloletniej historii Białostockiej CHorągwi ZHP, jej osiągnięć i sukcesów stanowiło źródło inspiracji do wzbogacania tradycji, budownia strategii działań odpowiadających na potrzeby i oczekiwania młodzieży"


Podlaski Kurator Oświaty
Jagwiga Mariola Szczypiń

" W imieniu własnym i Głównej Kwatery ZHP pragnę wyrazić podziękowanie za dotychczasową służbę instruktorską w Związku Harcerstwa Polskiego.
ZHP to miejsce tych, którzy swoje życie związali z trudnym dziełem służby i wychowania. Codzienne zmaganie się z tym, co pewne i niepewne, trwałe i nietrwałe, co możliwe i niemożliwe w kreowaniu jakości życia młodych ludzi - to niezwylke odpowiedzialne zadanie. Być mistrzem, przyjacielem, rozpalać w sercach dzieci iskierki nadziei, rozwijając perspektywę szczęśliwego życia to trudne zadanie wobec dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. W życiu pojawiają się jednak takie chwile, kiedy widoczne są efekty Twojej pracy. Rozpromienione twarze dzieci, bystre spojrzenia młodzieżyi ich gotowość do czynienia dobra. Czyż to nie piękne? Dziś możemy powiedzieć - jakie to pasjonujące. - wychowywać człowieka, wspierać jego rozwój.
W tym szczególnym dniu życzę, by ta trudna i odpowiedzialna misja służby i wychowania była zadaniem pięknym i pasjonującym."


Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego
hm. Teresa HernikPatrz także: