Spotkanie z Kombatantami Armii Krajowej

W dniu dzisiejszym tj. 19. 10. 2006 r. odbyło się robocze spotkanie Komendanta Chorągwi - hm. Andrzeja Bajkowskiego z Prezesem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Białostockiego Panem Witoldem Czarneckim, Panią Lucją Orzechowską - Naczelnikiem Wydziału Edukacji w Białymstoku, Panem Adamem Jasińskim - w-ce dyrektorem III LO w Białymstoku oraz żołnierzami AK z terenu woj. podlaskiego.

 


Omówiona została współpraca pomiędzy Komendą Białostockiej Chorągwi ZHP a Związkiem Okręgowym Armii Krajowej oraz powołaniem do życia Koła Przyjaciół Armii Krajowej w Białymstoku.

Redakcja SerwisuPatrz także: