I posiedzenie Komendy Białostockiej Chorągwi

W dniu 18 października 2006 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Komendy Chorągwi.

 

Podczas spotkania Komenda Chorągwi poruszyła następujące tematy:
- zatwierdziała budżet Chorągwi na 2007 rok;
- podsumowała Zjazd Białostockiej Chorągwi ZHP;
- omówiła wstępny podział obowiązków wśród czlonków komendy;
- podsumowała harcerską Akcję Letnią 2006;
- omówiła przygotowania do wprowadzenia osobowości prawnej Białostockiej Chorągwi;
- omówiła sytuację w Hufcu Augustów i w bazie harcerskiej w Suchej Rzeczce;
- omówiła przygotowania do zakończenia inwentaryzacji i spisu środków trwałych w poszczególnych jednostkach;
- Z-ca Komendanta Chorągwi ds. programowych - hm. Mariusz Brzozowski pzedstawił sprawozdanie z przygotowań do Zlotu ZHP Kielce 2007;
- omówiona została zmiana na funkcji kierownika referatu Wędrowniczego;
- omówiła przygotowanie zakresów obowiązków pracownikom etatowym;
- poruszane były również inne tematy, w tym nadanie odznak i odznaczeń.

W posiedzeniu Komendy Chorągwi brała również udział hm. Jolanta Kitlasz - Przewodnicząca Chorągwianej Komisji Rewizyjnej i hm. Lech Magrel - Przewodniczący Rady Chorągwi.

hm. Hanna Horodeńska
Z-ca Komendanta Chorągwi ds. organizacyjnychPatrz także: