Spotkanie z Panią Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

W dniu 16 października 2006 r. komendant chorągwi hm. Andrzej Bajkowski wraz z z-cą komendanta ds. organizacyjnych hm. Hanną Horodeńską spotkał się z Panią Lucją Orzechowską Naczelniczką Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

 

Omówione zostałysprawy związane z:
- wychowaniem młodzieży w drużynach harcerskich,
- organizowaniem cyklicznych imprez kulturalnych i sportowych w tym "Turniej Niepodleglościowy w halowej piłce nożnej",
- warsztatami dla nauczycieli, którzy w przyszłej perspektywie podjęli by się zadania stworzenia gromad zuchowych lub drużyn harcerskich,
- przygotowanie do Harcerskiej Akcji Zimowej.

Zostały przekazane podziękowania na ręce Pani Naczelnik za dotychczasową współprace i pomoc.hm. Agata Pietryszyk
szef biura Białostockiej Chorągwi ZHPPatrz także: