Zjazd Chorągwi

14 października 2006 r. odbył się Zjazd Białostockiej Chorągwi ZHP. Wybrano nowe władze oraz przyjęto Strategię rozwoju na lata 2006-2010.

 

Podczas obrad trwających niemal 8 godzin 36 delegatów dokonało wyboru Komendanta, Komendy Chorągwi, Rady Chorągwi, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Harcerskiego. Zjazd udzielił absolutorium Komendantowi i Komendzie Chorągwi.

Ważnym punktem obrad była dyskusja nad „Strategią Rozwoju Chorągwi Białostockiej na lata 2006 – 2010” oraz głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia Strategii do realizacji.

W Zjeździe oprócz delegatów i członków ustępujących władz wzięli udział zaproszeni goście: Wojewoda Podlaski – p. Jan Dobrzyński, Prezydent Białegostoku – p.Ryszard Tur, Z-ca Prezydenta – p. Krzysztof Sawicki, Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku - p. Łucja Orzechowska, Prezes Związku Sybiraków – p. Tadeusz Chwiedź oraz przedstawiciele Straży Granicznej i Policji. Nie zabrakło również Naczelnika ZHP – dh hm. Teresy Hernik.

Miło nam poinformować, że za całokształt służby i pracy we wspólnocie hacerskiej, podczas obrad dh hm. Halina Wojno została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Dekoracji dokonał Wojewoda Podlaski.

Do poszczególnych władz chorągwi wybrano:

Komenda Chorągwi

- hm. Andrzej Bajkowski – Komendant
- hm. Sławomir Jasiński – Skarbnik
- hm. Hanna Horodeńska – Z-ca ds. organizacyjnych
- hm. Mariusz Brzozowski –Z-ca ds. programowych

Rada Chorągwi

- hm. Lech Magrel - przewodniczący
- hm. Sławomir Andryszewski
- hm. Krzysztof Jakubowski
- hm. Tomasz Kuc
- hm. Alicja Malinowska – Smotek
- phm. Sylwia Lewicka
- phm. Monika Kaszkowiak

Komisja Rewizyjna

- hm. Jolanta Kitlasz - przewodnicząca
- hm. Irena Pawletko
- hm. Jolanta Woźniczka
- hm. Teresa Zarzecka
- pwd. Grzegorz Sidorczuk

Sąd Harcerski

- hm. Romuald Lewandowski - przewodniczący
- hm. Adam Kowalczuk
- hm. Natalia Sylwestruk
- hm. Marek Boratyński
- hm. Wojciech Pietraszewski
- hm. Jakub Bobrowski
- hm. Agata Pietryszyk
- hm. Sylwia Lenkiewicz
- hm. Krzysztof Masłowski

Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w pełnieniu funkcji.

Redakcja Serwisu


Galeria:

Patrz także: