14 października - Święto Edukacji Narodowej

W dniu Waszego Święta – Dniu Nauczyciela – pragnę złożyć podziękowania za pracę nad kształceniem postaw młodego pokolenia.
W imieniu zuchów, harcerek, harcerzy, instruktorów i seniorów przekazuję najserdeczniejsze życzenia. Życzę wielu osobistych satysfakcji w pracy zawodowej oraz pełnieniu nauczycielskich obowiązków. Niech w tej pracy oraz życiu osobistym nie zabraknie chwil miłych i przyjemnych, satysfakcji z dokonań. Oby trosk i kłopotów było jak najmniej. Niech uśmiech i radość, optymizm, wiara w przyszłość zawsze Wam towarzyszy.

Z wyrazami szacunku
CZUWAJ!

hm. Andrzej Bajkowski
Komendant Białostockiej Chorągwi ZHPPatrz także: