VI Dzień Papieski

VI Dzień Papieski, który w tym roku przypada na dzień 15 października, upłynie pod hasłem "Jan Paweł II – Sługa Miłosierdzia".

 

"...Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali. Doświadczenia historyczne mówią nam o tym, ile kosztowała cały naród okresowa demoralizacja (...). Chrystus powiedział podczas modlitwy w Ogrójcu Apostołom: „Czuwajcie i módlcie się, abyśmy nie ulegli pokusie".

Czuwam – to znaczy dalej: dostrzegam drugiego. Nie zamykam się w sobie, w ciasnym podwórku własnych interesów czy nawet własnych osądów. Czuwam – to znaczy: miłość bliźniego, to znaczy: podstawowa międzyludzka solidarność. (...)

Czuwam – to znaczy także: czuję się odpowiedzialny za to wielkie, wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska. To imię nas wszystkich określa. To imię nas wszystkich zobowiązuje. To imię nas wszystkich kosztuje.
(...) Nie pragnijmy takiej Polski, która by nas nic nie kosztowała. Natomiast czuwajmy przy wszystkim, co stanowi autentyczne dziedzictwo pokoleń, starając się wzbogacić to dziedzictwo. Naród jest przede wszystkim bogaty ludźmi. Bogaty człowiekiem. Bogaty młodzieżą! Bogaty każdym, który czuwa w imię prawdy, ona bowiem nadaje kształt miłości..."

Jan Paweł II do harcerek i harcerzy
Jasna Góra, 18 czerwca 1983 r.


VI Dzień Papieski, który w tym roku przypada na dzień 15 października, upłynie pod hasłem "Jan Paweł II – Sługa Miłosierdzia". W całej Polsce odbywać się będą koncerty, konferencje naukowe, panele dyskusyjne oraz Msze św., podczas których wierni modlić się będą o rychłą beatyfikację Jana Pawła II.

Dlatego i my - harcerze, nie zapomnimy o dniu, w którym szósty raz podejmiemy służbę - w ramach kwesty oraz przedsięwzięć programowych. Wzorem lat ubiegłych zachęcam wszystkich harcerzy i harcerki do włączenia się w obchody i uroczyści oraz zbiórkę publiczną.

Komendant Białostockiej Chorągwi
hm. Andrzej BajkowskiPatrz także: