Za zmarłych harcerzy...

Dnia 26 września 2006 r. w kościele na cmentarzu farnym odbyła się msza święta za zmarłych harcerzy.

 

We mszy uczestniczyli instruktorzy z Kręgu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej wraz z Komendantem Chorągwi hm. Andrzejem Bajkowskim oraz Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej hm. Jolantą Kitlasz.

Po mszy odśpiewana została modlitwa harcerska, zapalone zostały również znicze na grobach hm. Stanisława Moniuszki, hm. Zygmunta Kędzi oraz hm. Ryszarda Woronieckiego. Na zakończenie zawiązany został krąg.Patrz także: