Szkolenie "Partnerstwo dla rozwiązywania problemów lokalnych"

Dnia 16 września 2006 r. 22 osoby z hufców Białostockiej Chorągwi ZHP (z Hufca ZHP w Białymstoku, Bielsku Podlaski, Grajewie, Łomży, Sokółce, Suwałkach oraz z komendy chorągwi) wzięło udział w szkoleniu prowadzonym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej i Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych

 

pod hasłem "Partnerstwo dla rozwiązywania problemów lokalnych".
W trakcie warsztatów poznaliśmy metody pozyskiwania środków, podzieliliśmy się oczekiwaniami względem władz lokalnych, poznalismy wspólne zadania gmin, powiatów oraz zestawiliśmy je ze stautowymi działaniami naszej organizacji.

hm. Agata Pietryszyk
szef biuraPatrz także: