Kurs Wychowawców

Komenda Białostockiej Chorągwi ZHP zaprasza na Kurs Wychowawców Kolonijnych w dniach 18-19 czerwca 2005 r.

 

Kurs odbędzie się w Komenda Białostockiej Chorągwi ZHP.
Koszt: 60 zł (płatne na miejscu bądź wcześniej w Biurze Komendy).

Zgłoszenia: przyjmujemy do 16 czerwca 2005 r. w biurze Komendy (osobiście, telefonicznie - 085 7323900, lub e-mailem: bialostocka@bialostocka.zhp.pl)

W zgłoszeniu nalezy podać: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, wyksztalcenie, telefon kontaktowy

Kurs zakończony jest egzaminem.Patrz także: