II Zlot Drużyn Wędrowniczych Chorągwi Białostockiej ZHP

Dodano: 13-06-2017II Zlot Drużyn Wędrowniczych Chorągwi Białostockiej ZHPZapraszamy drużyny wędrownicze z terenu Chorągwi Białostockiej ZHP na
II Zlot Drużyn Wędrowniczych Chorągwi Białostockiej ZHP. Czytaj całość » 

Lipcowe posiedzenie ChKSI

Dodano: 11-06-2017Lipcowe posiedzenie ChKSIInformujemy, że lipcowe posiedzenie odbędzie się 1lipca (sobota )
o godz.9:30 na bazie Hufca ZHP Bielsk Podlaski w Doktorcach.


 

Przypominamy o terminowym opłacaniu składek członkowskich!

Dodano: 01-06-2017Przypominamy o terminowym opłacaniu składek członkowskich!Dobiega końca drugi kwartał 2017 roku, a wraz z nim zbliża się termin wpłacania raty składek członkowskich.

Zgodnie z pozostającą w mocy do 1 października 2017 r. Uchwałą nr 81/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 maja 2013 r. w sprawie podstawowej składki członkowskiej, kwartalna wysokość składki członkowskiej w ZHP wynosi 12 zł i należy ją opłacać z zachowaniem następujących terminów:
- do podstawowych jednostek organizacyjnych - do 10 dnia ostatniego miesiąca kwartału
- do hufców - do 20 dnia ostatniego miesiąca kwartału
- do chorągwi - do 25 dnia ostatniego miesiąca kwartału
- do Głównej Kwatery ZHP - do końca kwartału.

Prosimy o terminowe wywiązanie się z obowiązku składkowego.


hm. Hanna Horodeńska
Komendant ZHP Chorągwi Białostockiej

hm. Andrzej Bajkowski
Z-ca Komendanta, Skarbnik ZHP Chorągwi Białostockiej
 

HAL 2017 - zgłoszenia obozów i letnich biwaków do Kuratorium Oświaty

Dodano: 14-05-2017HAL 2017 - zgłoszenia obozów i letnich biwaków do Kuratorium OświatyUWAGA!

Przypominamy komendantom obozów i letnich biwaków o konieczności zgłoszenia organizowanej formy wypoczynku najpóźniej 21 dni przed jego rozpoczęciem.Czytaj całość » 

HAL 2017 - zgłoszenia komendantów i kwatermistrzów obozów

Dodano: 13-05-2017HAL 2017 - zgłoszenia komendantów i kwatermistrzów obozówDrodzy instruktorzy planujący obozy!

Zapraszamy do wypełnienia elektronicznego formularza zgłoszeniowego przed HAL 2017!

W zgłoszeniu należy podać: stopień, imię i nazwisko oraz PESEL komendanta i kwatermistrza lub innej osoby odpowiedzialnej za finanse podczas obozu, dane kontaktowe, w tym numery telefonów oraz adresy e-mail, a także informacje o organizowanym wypoczynku: odpłatność uczestnika za obóz oraz termin i miejsce wypoczynku (miejscowość, powiat, województwo).

Na podstawie danych komendant wraz z kwatermistrzem otrzymają pełnomocnictwo do prowadzenia wypoczynku w formie obozu harcerskiego.

Formularz jest dostępny pod adresem https://goo.gl/forms/dSbWRvb44vSICBpD3

(Zgłoszenia nie są obowiązkowe dla biwaków trwających do 5 dni).  

Harmonogram posiedzeń ChKSI w roku harcerskim 2016/17

Dodano: 01-08-2016Harmonogram posiedzeń ChKSI w roku harcerskim 2016/17Podajemy do wiadomości aktualny harmonogram posiedzeń Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich w roku harcerskim 2016/2017.Czytaj całość » Archiwum informacji